Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Pryma
Miejsce urodzenia: Ciszki woj. lwowskie
Data urodzenia: 27-09-1909
Imię ojca: Jan
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 1944 r. Członek PZPR od 15.12.1948 r. Członek KZMP 1924-1928. Członek i działacz KPZU [Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy] 1928-1938. W KPZU pełnił następujące funkcje:Członek Komitetu Dzielnicowego, Członek Komitetu Miejskiego, Członek Wydziału Zawodowego, Członek Centralnego Wydziału Wojskowego - [brak bliższych danych]. Sekretarz Okręgowego Komitetu KPZU w Tarnopolu w 1930 r. Członek i działacz ZPP [Związku Patriotów Polskich] 1943-1946. Z-ca Przewodniczącego Komitetu Obwodowego ZPP w Świerdłowsku w 1943 r. Przewodniczący Komitetu Republikańskiego ZPP w Kijowie 11.1943-1946. Z-ca Przewodniczącego Prezydium WRN w Łodzi od 1958 r.
Uwagi bibliograficzne do przebiegu kariery partyjnej: ad.3 - ad.5, ad.7 - W szczątkowych materiałach APŁ informacje z ankiety personalnej z 1960 r. o pełnionych stanowiskach I sekretarzy w Szczecinie, Krakowie, Warszawie i Łodzi bez uszczegółowienia dat - APŁ, zespół KW PZPR, sygn. 1063/8395. Pełna bibliografia: PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu. Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 85, 309, 327, 332 - [dalej: W. Ciempiel, I S.K.W. 1948-82, s. 85, 309, 327, 332]Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Starszy Inspektor Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PPR 1946 1948 APŁ, zespół KW PZPR, sygn. 1063/8395
Starszy Inspektor Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-1948 1949 APŁ, zespół KW PZPR, sygn. 1063/8395.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Szczecin PZPR 12-10-1949 21-11-1951 PZPR, zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 327.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 30-11-1951 13-02-1953 PZPR, zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 309.
I Sekretarz Warszawski Komitet Wojewódzki Warszawa PZPR 18-02-1953 9-09-1955 PZPR, zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s.332.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 17-03-1953 PZPR, zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 85.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 08-09-1955 2-11-1956 PZPR, zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s.315.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiał ewidencyjny (karta PZ - 26) Karta z Kartoteki Paszportowej MSW dotycząca J. Prymy z informacją, iż w dniu 29.06.1953 uzyskał paszport uprawniajacy go do wyjazdu do Czechosłowacji, ZSRR, Bułgarii i NRD.