Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Antoni
Nazwisko: Kuligowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-04-1910
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Działacz socjalistyczny; technik. Od 1924 do 1933 ślusarz w fabryce "Neufeld" w Warszawie. Od 1927 do 1933 w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego. Od 1933 do 1939 związany z Komunistyczną Partią Polski i Międzynarodową Organizacją Pomocy Rewolucjonistom (Polska Sekcja MOPR). Od 1933 do 1939 ślusarz w fabryce "Wolit" w Wołominie. Od 1939 do 1941 ślusarz w "Lnotkackim Kombinacie" na Białorusi (w 1941 ewakuacja). Od 1941 do 1942 mechanik, kierownik kursu traktorzystów w Czelabińsku. Od 1942 do 1943 praca w kołchozie na północy Kazachstanu. W 1943 oficer polityczno-wychowawczy w I pułku Artylerii Przeciwpancernej I Dywizji im. T. Kościuszki. Do PPR wstąpił 19.02.1945 (inna data: 12.03.1945), następnie w PZPR. 1944-1945 "zastępca komendanta wojskowego Pragi i Warszawy". W lutym 1945 "brał udział w grupie operacyjnej na Pomorzu". Od 12.1949 do 05.1951 słuchacz Szkoły Partyjnej przy KC PZPR. W okresie 1957-1959 sekretarz Głównego Komitetu Organizacyjnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Od 10.1952 do 11.1956 oraz od 04.1961 do 02.1972 poseł na Sejm PRL I, III-V kadencji. W kwietniu 1972 skierowany na rentę.
Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763; AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/21345; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 383.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Wojewódzki Bydgoszcz PPR 1945 1947 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 383.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PPR 04-1947 12-1948 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 383.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Bydgoszcz PPR 10-05-1947 12-1948 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763; PPR-PPS zjazdy i kongresy plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1985, s. 36.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Bydgoszcz PZPR 12-1948 4-03-1949 AP Bydgoszcz, KW PZPR, 51/330, Konferencje, Posiedzenia Plenarne, Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego, Delegaci na Zjazdy PZPR 1948-1986.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 17-03-1954 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763; Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 67,
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Szczecin PZPR 07-03-1949 12-10-1949 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763; Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 327.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 13-04-1951 5-12-1952 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763; Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 333.
Kierownik Wydział Rolny Komitet Centralny Warszawa PZPR 24-11-1952 06-1953 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/21345; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 136; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 383.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych Warszawa 06-1953 03-1956 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/21345; AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 197.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 17-03-1954 19-03-1959 Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 79.
Minister Ministerstwo Rolnictwa Warszawa 30-03-1956 10-01-1957 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 113.
Inspektor Wydział Rolny Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-04-1957 1958 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/21345; AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763;
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-03-1959 20-06-1964 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763; Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 105.
Zastępca Kierownika Wydział Rolny Komitet Centralny Warszawa PZPR 30-10-1959 16-02-1960 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/21345; AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 136.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Koszalin PZPR 16-02-1960 10-12-1968 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/21345; AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763; Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 309.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-06-1964 16-11-1968 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/9763; Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 114.
Przewodniczący Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 10-12-1971 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. CK XX/21345; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 265; Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 136.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiał ewidencyjny (karta PZ - 26) A. Kuligowski w dniu 08.10.1951 uzyskał paszport uprawniający do wyjazdu do ZSRR, NRD, Francji, Rumunii i Węgier.
Materiał ewidencyjny (karta E - 14/1) Karta z Kartoteki Członków Nielegalnych Organizacji dotycząca A. Kuligowskiego z informacją: 16.05.1980 Materiały w Wydziale II Biura "C" MSW nr 1086/X. W karcie napisano, iż A. Kuligowski do 1939 r. pracował w fabrykach na terenie Warszawy i Wołomina jako ślusarz. W okresie okupacji przebywał na Białorusi. W 1943 był oficerem Polityczno-Wychowawczym I Dywizji. W latach 1947-1949 był I Sekretarzem KW PPR/PZPR w Bydgoszczy. W latach 1949-1951 był słuchaczem Szkoły Partyjnej przy KC PZPR. Od 1951 był Sekretarzem KW PZPR we Wrocławiu. Od 1927 był członkiem TUR-u, KPP, MOPR. W 1948 został zastępcą członka KC PZPR.
Materiał ewidencyjny (karta E - 14/1/72) Karta z Kartoteki Członków Nielegalnych Organizacji z informacją: 17.04.1973 Materiały w Wydziale II Biura "C" MSW pod nr 1086. Brak bliższych danych.