Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Marian
Nazwisko: Minor
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 25-11-1902
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:

Pseudonimy: "Bolesław", "Malinowski". Zawód wyuczony: włókniarz, szofer. Uczestniczył w rozbrajaniu Niemców na terenie Łodzi, brak bliższych danych. Następnie w 1920 roku, jako ochotnik, w 201 ochotniczym pułku piechoty walczył w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w kampanii wileńskiej. W latach 1919 - 1922 działał w Zarządzie Okręgowym Związku Polskiej Młodzieży Socjalistycznej. Od 1922 w Związku Młodzieży Komunistycznej, członek KPP, brak dokładnych danych.  W 1939 r. internowany przez wojska niemieckie przebywał w stalagach XI A (Altengrabow) i XXI A (Ostrzeszów), skąd w grudniu tegoż roku  został zwolniony. Następnie na przełomie roku 1939 i 1940 przedostał się do Związku Sowieckiego, tam aresztowany i zesłany do obozu, pracował później jako robotnik rolny w kołchozie "Bolszewik" na Syberii. Do formującej się Dywizji WP im. T. Kościuszki zgłosił się w 1943 r., w 1944 przeszedł kurs w Wyższej Szkole Oficerów Polityczno-Wychowawczych Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS (Moskwa), po czym objął stanowisko inspektora w Głównym Zarządzie Polityczno-Wychowawczym WP. W PPR od 13.02.1945 r., następnie w PZPR. W latach 1950 - 1952 przewodniczący Prezydium RN m. Łodzi. W okresie od 16.07.1949 do maja 1950 prezydent m. Łodzi. W okresie od stycznia 1947 do listopada 1956 poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I kadencji. 30.12.1967 przeszedł na emeryturę.
Źródło: AAN, KC PZPR, 237/XXIII-619; C. Budzyńska, Minor Marian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21, red. nacz. E. Rostworowski, Kraków 1976, s. 311; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 397.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
II Sekretarz KW Łódź PPR 01-02-1945 31-07-1946 AAN, KC PZPR, 237/XXIII-619, Akta osobowe.
Kierownik Wydział Organizacyjny KW Łódź PPR 27-09-1945 C. Budzyńska, Minor Marian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21, red. nacz. E. Rostworowski, Kraków 1976, s. 311.
I Sekretarz KW Łódź PPR 01-08-1946 31-07-1948 AAN, KC PZPR, 237/XXIII-619, Akta osobowe; PPR-PPS zjazdy i kongresy plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1985, s. 42.
I Sekretarz KW Poznań PPR 01-08-1948 12-1948 AAN, KC PZPR, 237/XXIII-619, Akta osobowe; PPR-PPS zjazdy i kongresy plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1985, s. 44.
I Sekretarz KW Poznań PZPR 12-1948 31-03-1949 AAN, KC PZPR, 237/XXIII-619, Akta osobowe; Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 321.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 21-12-1948 20-06-1964 Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948 – 31.12.1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1983, s. 67,84,100.
I Sekretarz KW Bydgoszcz PZPR 04-03-1949 20-06-1949 AP Bydgoszcz, KW PZPR Bydgoszcz, 51/330, Konferencje, Posiedzenia Plenarne, Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego, Delegaci na Zjazdy PZPR 1948-1986.
Członek Egzekutywa Komitet Łódzki Łódź PZPR 07-1949 AAN, KC PZPR, 237/XXIII-619, Akta osobowe.
Minister Ministerstwo Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego Warszawa 22-04-1952 20-11-1952 C. Budzyńska, Minor Marian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21, red. nacz. E. Rostworowski, Kraków 1976, s. 311.
Minister Ministerstwo Handlu Wewnętrznego Warszawa 21-11-1952 17-08-1957 C. Budzyńska, Minor Marian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21, red. nacz. E. Rostworowski, Kraków 1976, s. 311.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przemysłu Lekkiego Warszawa 08-1957 12-1967 AAN, KC PZPR, 237/XXIII-619; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 202.