Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Sadowski
Miejsce urodzenia: Czaplinek
Data urodzenia: 11-04-1939
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 27.02.1964 r. W okresie 1964-1967 oraz 18.10.1968-13.06.1969 słuchacz WUML przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Łodzi. Słuchacz i absolwent kursu w Międzywojewódzkiej Szkole Partyjnej w Katowicach 05.02.1979-23.06.1979. Słuchacz i absolwent kursu w Instytucie Podwyższania Kwalifikacji w Moskwie 24.05.1983 - 07.07.1983 r. W okresie 01.07.1981-09.07.1983 - poza aparatem partyjnym. Wykładowca szkolenia partyjnego - brak bliższych danych.

Przebieg kariery partyjnej:

I sekretarz KZ PZPR przy Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Łodzi do 30.06.1981. W dostępnym materiale źródłowym brak daty wyboru.

Od 1974 r. nastąpiło stopniowe scalenie wszystkich zakładów (Zakłady Mięsne, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Łodzi) w Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Łodzi, zakończyło  się ok. 1975 roku.

Źródła: AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10797; AP Łódź, KZ PZPR w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Łodzi, 5 (stenogramy z konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1970-1972); Tamże, 6 (protokóły z konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1975-1986); Tamże, 16 (protokoły posiedzeń Egzekutywy 1973-1974).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Plenum KZ przy Zakładach Mięsnych Łódź PZPR 12-1971 7-12-1973 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10797, k. 1 (wniosek o zatwierdzenie kandydata wraz z uzasadnieniem); AP Łódź, KZ PZPR w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Łodzi, 5, k. 218-219 (skład Plenum KZ wybranego na IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 11.12.1972); Tamże, 16 (protokoły z posiedzeń Egzekutywy 1973-1974), k. 219-221 (protokół nr23 z dn. 07.12.1973).
Członek Egzekutywa KZ przy Zakładach Mięsnych Łódź PZPR 12-1971 7-12-1973 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10797, k. 1 (wniosek o zatwierdzenie kandydata wraz z uzasadnieniem); AP Łódź, KZ PZPR w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Łodzi, 5, k. 220 (wybór Egzekutywy i I sekretarza na IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 11.12.1972); Tamże, 16 (protokoły z posiedzeń Egzekutywy 1973-1974), k. 219-221 (protokół nr 23 z dn. 07.12.1973).
Sekretarz Organizacyjny KZ przy Zakładach Mięsnych Łódź PZPR 1972 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10797, k. 1 (wniosek o zatwierdzenie kandydata wraz z uzasadnieniem), k. 18 (kwestionariusz osobowy z dn. 18.07.1983).
I Sekretarz KZ przy Zakładach Mięsnych Łódź PZPR 11-12-1972 7-12-1973 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10797, k. 1 (wniosek o zatwierdzenie kandydata wraz z uzasadnieniem), k. 16 (świadectwo pracy); AP Łódź, KZ PZPR w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Łodzi, 5, k. 174 (stenogram z IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 11.12.1972), k. 220 (wybór Egzekutywy i I sekretarza na IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 11.12.1972); Tamże, 16 (protokoły z posiedzeń Egzekutywy 1973-1974), k. 219-221 (protokół nr 23 z dn. 07.12.1973).
I Sekretarz KZ przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego Łódź PZPR 01-1974 AP Łódź, KZ PZPR w Okregowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Łodzi, 16 (protokoły z posiedzeń Egzekutywy 1973-1974), k. 219-221 (protokół nr 23 z dn. 07.12.1973), k. 225 (protokół nr 25 z dn. 10.01.1974)
Członek Egzekutywa Komitet Dzielnicowy Polesie Łódź PZPR 06-1981 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10797, k. 18 (kwestionariusz osobowy z dn. 18.07.1983).
Sekretarz Ds. Propagandy Komitet Dzielnicowy Polesie Łódź PZPR 09-07-1983 01-1990 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10797, k. 20 (wyciąg z protokołu posiedzenia plenarnego KD PZPR Łódź - Polesie z dn. 09.07.1983).
.