Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Wyszkowski
Miejsce urodzenia: Mrągowo
Data urodzenia: 10-11-1947
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Eulalia
Znany/a też jako:
Krzysztof Wyszkowski
urodzony/a 10- 11-1947 Mrągowo
Imiona rodziców: Stefan Krystyna


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
K. Wyszkowski był sprawdzany na podstawie meldunku operacyjnego, zarejestrowanego 6.01.1976 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku pod nr. 20785, przerejestrowanego na SOS krypt. "Kanał", 15.10.1976 przekwalifikowanej na SOR pod tym samym kryptonimem. W ramach SOR prowadzono poszukiwania ww., który w okresie swojego internowania 8.08.1982 dokonał ucieczki. 12.11.1985 materiały dotyczące SOR krypt. "Kanał" przekazano do Inspektoratu 2 WUSW w Gdańsku celem włączenia do SOR krypt. "Londyn" nr rej. 56042, w ramach której rozpracowywano ww. SOS/SOR krypt. „Kanał” Wydz. III KWMO w Gdańsku prowadził w okresie 06.01.1976-12.11.1985. Karta EO-6 z kartoteki zagadnieniowej Wydz. „C” WUSW w Gdańsku; karta z kartoteki odtworzeniowej Wydz. „C” WUSW w Gdańsku; dziennik rejestracyjny WUSW w Gdańsku, poz. 20785; dziennik korespondencyjny Wydz. „C” WUSW w Gdańsku, poz. 736; akta o sygn. IPN Gd 003/166 (185/IV), IPN Gd 0046/788 t. 1.
K. Wyszkowski, zatrudniony w firmie „Sodeteg”, został w 1976 odnotowany w kartotece obserwacyjnej Wydziału "B" KWMO w Katowicach. Karta B-8 z kartoteki odtworzeniowej-obserwacyjnej KWMO w Katowicach.
Wymieniony w teczce KO pseud. "Adamoski", który przebywając w Szwecji otrzymał zlecenie dostarczenia kilkunastu książek na adres K. Wyszkowskiego, pozostającego w aktywnym rozpracowywaniu KWMO w Gdańsku (z rozpoznania wynikało, że Wyszkowski może być ogniwem kanału przerzutowego "Agory" i innej osoby na kraj). Książki odebrała jego małżonka. W wyniku działań operacyjnych służby bezpieczeństwa 5.11.1976 doszło do spotkania KO pseud. "Adamoski" z K. Wyszkowskim, na którym ten pierwszy próbował uzyskać informacje dla "działaczy opozycyjnych w Szwecji" dot. działań podjętych przez grupy antysocjalistyczne na Wybrzeżu. KO "Adamoski" wprowadził do środowiska KO pseud. "Gawlik". Teczka Kontaktu Operacyjnego [KO] „Adamoski” (11320) prowadzona przez Wydz. VIII/ XI Dep. I MSW od 28.06.1976 do 27.12.1976. Akta o sygn. IPN BU 01263/533 (J-6806) mkf.
K. Wyszkowski figuruje w materiałach SOR krypt. "Gracze" prowadzonej przez Wydz. IV/IX Dep. III MSW w okresie 23.09.1976-31.07.1982 nr 46460 dot. działalności "Komitetu Samoobrony Społecznej KOR". Ww. współzałożyciel tzw. "Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża", gdański korespondent pisma pt. "Robotnik", od 1977 sporządzał i rozpowszechniał na terenie Gdańska wydawnictwa grup antysocjalistycznych. Podpisał oświadczenie "KSS-KOR" z 04.03.1978 solidaryzujące się z protestem antysocjalistycznego środowiska Trójmiasta z 25.02.1978. W trakcie strajków sierpniowych w 1980 na Wybrzeżu z inicjatywy ww. powołano tzw. "komisję ekspertów" jako organ doradczy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w rozmowach z Komisją Rządową. Akta o sygn. IPN BU 0204/1405 t. 3, 6, 9, 15, 16 (50966/II).
Wymieniony w aktach SOR krypt. "Maniacy" (nr rej. 2031) prowadzonej przez Wydział III KWMO w Radomiu od 9.11.1976 do 18.06.1979 dot. rozpracowania uczestników wydarzeń w Radomiu w 1976 i ich kontaktów z KOR. K. Wyszkowski został wym. w szyfrogramie z 4.05.1978 jako jeden z sygnatariuszy „Deklaracji Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża”. Akta o sygn. IPN Ra 05/226 t. 7 (262/II).
Akta podręczne Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę w 1976 i 1977 odezw, petycji i innych pism "zawierających fałszywą treść dotyczącą warunków materialnych, stosunków społeczno-gospodarczych w Polsce i wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL". Śledztwo wszczęto 10.02.1977. K. Wyszkowski przeszukany 27.04.1978. W mieszkaniu ww. 28.05.1978 miało odbyć się zebranie redakcji "Robotnika", w związku z czym dokonano przeszukania mieszkania, a ww. został zatrzymany na 48 godz. 30.06.1978 przeszukano ww. w związku z uczestniczeniem w kolportowaniu pism i publikacji na przystanku PKP Gdańsk Stocznia. Akta o sygn. IPN Gd 321/70 t. 1-3.
Odnotowany w „Kartotece działaczy i sympatyków SKS” Dep. III MSW z okresu 1977-1980 jako: "Sympatyk gdańskiego SKS-u. Uczestnik >>nielegalnych<< zgromadzeń i wykładów >>Latającego Uniwersytetu<< na które udostępniał mieszkanie. Producent >>nielegalnych<< materiałów". W dniu 11.11.1978 r. przeszukano mieszkanie wym. i zakwestionowano szereg materiałów "antysocjalistycznych". Karta bez symbolu w zbiorze kart (Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) o sygn. IPN BU 01232/205 (V Ds. 163/91, 200/92).
K. Wyszkowski 9.03.1977 został objęty obserwacją w hotelu „Posejdon” prowadzoną przez Wydz. „B” KWMO w Gdańsku. Karta B-21/R z kartoteki tematycznej Wydz. „B” KWMO w Gdańsku.
Nazwisko Krzysztofa Wyszkowskiego pojawia się w teczce pracy KO pseud. "Gawlik" wykorzystywanego do zdekonspirowania siatki zagranicznej "KOR-u" i przechwycenia "nielegalnych" materiałów wysyłanych do szwedzkiego ośrodka "KOR-u". W materiałach znajdują się informacje pochodzące z sierpnia 1977 dot. wypowiedzi K. Wyszkowskiego do rzecznika "KOR-u" w Szwecji na temat zjednoczenia "KOR-u" i "ROPCziO", kolportażu nielegalnych wydawnictw. Rzecznik "KOR-u" w Szwecji zalecił zapoznanie ko pseud. "Gawlik" z K. Wyszkowskim, działającym na rzecz sztokholmskiego ośrodka organizacji. Z inspiracji SB 02.08.1977 w Szczecinie doszło do spotkania, podczas którego KO "Gawlik" został przedstawiony jako osoba zaakceptowana przez szwedzki ośrodek do wykorzystania w przewożeniu nielegalnych wydawnictw. Z relacji KO "Gawlik" wynika, że K. Wyszkowski był "utajonym" działaczem "Graczy" w Trójmieście i ogniwem łączności "Graczy" z zagranicą. Akta o sygn. IPN BU 01263/663 (J-6984) mkf.
Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Wasale" nr 50269 prowadzonej przez Wydz. III Dep. III MSW w okresie 15.09.1977- 17.12.1987 dot. działalności "Studenckiego Komitetu Solidarności". W materiałach znajduje się plan działań operacyjnych SOR krypt. "Młodzieżowcy" nr rej. 24211 założonej na gdański SKS. W mieszkaniu K. Wyszkowskiego, rozpracowywanego w ramach SOR krypt. "Kanał", organizowane były spotkania w ramach tzw. "latającego uniwersytetu". 07.04.1979 brał udział w spotkaniu gdańskich działaczy antysocjalistycznych z działaczem "KSS-KOR" z Warszawy. Był uczestnikiem spotkań organizowanych przez grupy opozycyjne w Gdańsku m.in. z przedstawicielami Amnesty International, działaczami "ROPCziO". Udostępniał powielacz do drukowania pism "Bratniak" i "Robotnik". Akta o sygn. IPN BU 0222/701 t. 1, 3, 5, 6 (54100/II).
Nazwisko Krzysztofa Wyszkowskiego pojawia się kilkakrotnie w materiałach SOR krypt. „Klika” nr rej. 22201, założonej przez Wydz. III KSMO na okoliczność powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, a prowadzonej w okresie 17.10.1977-28.08.1980. SOR zakończono z powodu „zaniechania wrogiej” działalności, a materiały złożono do archiwum pod poz. II-6690. Materiały sygn. IPN BU 0247/455 t. 1-2 (II-6690).
Akta administracyjne Wydz. III KWMO w Łodzi dot. oceny stanu bezpieczeństwa wewnętrznego woj. łódzkiego w latach 1977-1978. K. Wyszkowski figuruje w ocenie naczelnika Wydz. III KWMO w Łodzi z 7.07.1978 dot. stanu bezpieczeństwa woj. łódzkiego w czerwcu 1978 zawierającej informację, że wraz z innymi osobami w Gdańsku podejmował głodówkę na znak protestu przeciwko zatrzymaniu 28.05.1978 przez MO w Gdańsku osób przybyłych na spotkanie redaktorów nielegalnego pisma "Robotnik". Akta o sygn. IPN Ld pf 10/974 t. 2 (1445/X).
Wymieniony w aktach SOR krypt. „Watra” nr 31426 prowadzonej przez Wydz. IX Dep. III MSW w okresie 2.01.1978-29.06.1978 na inną osobę. K. Wyszkowski, gdański korespondent pisma pt. "Robotnik", podpisał się pod treścią oświadczenia gdańskich przedstawicieli "KSS-KOR" i "ROPCziO" w sprawie "represji skierowanych przeciwko demokratycznej opozycji w Polsce". Ww. wykazał chęć założenia na Wybrzeżu Wolnych Związków Zawodowych. Od 30.05.1978 do 05.06.1978 prowadził protest głodowy na znak sprzeciwu wobec aresztowania i skazania członka jego rodziny. Akta o sygn. IPN BU 0204/1417 t. 26-28 (50986/II).
Wymieniony w materiałach operacyjnych Wydz. III KWMO w Gdańsku z okresu 14.04.1978-03.05.1980 dot. operacyjnego zabezpieczenia obchodów 1-majowych w latach 1978-1980 na terenie woj. gdańskiego. 27.04.1978 u K. Wyszkowskiego dokonano przeszukania mieszkania i przeszukania osobistego. Został zatrzymany na 48 godzin. Akta o sygn. IPN Gd 0046/364 t. 3 (914/4).
Oświadczenia Studenckiego Komitetu Solidarności Wyższych Uczelni Trójmiasta i Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku z 30.05.1978 w sprawie prowadzenia akcji protestacyjnych przeciwko skazaniu innej osoby przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na karę dwóch miesięcy aresztu. Pod oświadczeniami podpisał się K. Wyszkowski. Akta o sygn. IPN Gd 441/117.
K. Wyszkowski i inna osoba w związku z pobiciem przez MO i skazaniem członka Komitetu Założycielskiego WZZ 30.05.1978 podpisali oświadczenie dot. kontynuowania głodówki protestacyjnej rozpoczętej 28.05.1978 na znak solidarności z bratem ww., prowadzącym protest głodowy w Areszcie Śledczym w Gdańsku przy ul. Kurkowej. Akta o sygn. IPN Gd 536/45, IPN Gd 896/397.
K. Wyszkowski figuruje w ulotce Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” z 11.06.1978 informującej o prowadzonej przez ww. i innych osobach głodówki protestacyjnej przeciwko represjom politycznym. Akta o sygn. IPN Gd 896/400.
Nazwisko K. Wyszkowskiego figuruje w SOR krypt. „Piętnaście” (nr 3698), prowadzonej w okresie 16.06.1978-30.08.1978 przez Wydz. III KWMO w Radomiu dot. „pojawienia się na terenie Radomia pisma KSS KOR »Robotnik« nr 15 i »Oświadczenia«”, w notatce sporządzonej 15.06.1978 przez Inspektora Wydz. III KWMO w Radomiu z wyciągu z meldunku operacyjnego do SOR krypt. „Maniacy” z 13.06.1978. Notatka dotyczy przekazania przez członka KOR innej osobie w celu rozkolportowania w Radomiu 216 egzemplarzy "Robotnika" nr 15 i 280 egz. "Oświadczenia KSS KOR" w sprawie „trwającej jakoby w Gdańsku i Łodzi głodówki prowadzonej przez ww. i innych”. Akta o sygn. IPN Ra 08/148.
Rozpracowywany w ramach operacji krypt. "Tarcza", prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Gdańsku w okresie 01.12.1978-15.12.1980 dot. przeciwdziałania organizacji obchodów IX Rocznicy Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu. W związku z planowaną w grudniu 1979 uroczystością obchodów upamiętniających wydarzenia Grudnia 70' 16.12.1979 u ww. planowano dokonać przeszukania mieszkania i zatrzymania. K. Wyszkowski figuruje w "wykazie osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną na terenie Trójmiasta przewidzianych do oddelegowania bądź dodatkowego zatrudnienia uniemożliwiającego wzięcie udziału w manifestacji pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina". Akta o sygn. IPN Gd 0046/364 t. 7 (914/8).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO/WUSW w Gdańsku w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania dokumentów mogących wyrządzić szkodę PRL". W 1978 wielokrotnie dokonano przeszukania mieszkania K. Wyszkowskiego, działacza KOR-u. W trakcie przeszukań zakwestionowano nielegalne wydawnictwa m.in. "Robotnik" oraz matryce do wydawnictw. Dokonano również przeszukania osobistego. Zatrzymywany na 48 godz. m.in. za rozpowszechnianie wydawnictwa pt. "Robotnik". Ww. był figurantem sprawy krypt. "Gracze". W mieszkaniu ww. od 1 czerwca 1978 odbywała się głodówka protestacyjna w celu zwolnienia z aresztu członka rodziny ww. Akta o sygn. IPN Gd 013/136 t. 4-6, 8, 9, 12, 14 (8551/III).
Wymieniony w doniesieniu TW pseud. "Napoleon" z 15.05.1979 w związku z operacją krypt. "Lato 79" realizowaną przez Wydz. III KWMO w Gdańsku dot. wizyty papieża Jana Pawła II w Trójmieście. TW „Napoleon” podczas przypadkowego spotkania 13.05.1979 K. Wyszkowskiego pytał o „zamierzenia członków WZZ i KSS-KOR w związku z przyjazdem papieża do Polski”. K. Wyszkowski, zamierzający wziąć udział w uroczystościach w Krakowie, figuruje w „Informacji dot. sytuacji w kontrolowanych przez Wydz. III KWMO w Gdańsku obiektach i środowiskach w związku z operacją »Lato-79«” sporządzonej 6.06.1979. Akta o sygn. IPN Gd 0046/364 t. 4 (914/5).
Akta Prokuratury Rejonowej w Gdańsku dot. "sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska". 25.06.1980 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowiła do śledztwa 4 Ds.46/80 włączyć materiały śledztwa 4 Ds. 60/78 i oba postępowania prowadzić pod nr 4 Ds. 46/80. K. Wyszkowski przechodzi w aktach jako główny oskarżony w sprawie przechowywania "nielegalnych" pism i wydawnictw, m.in. pt. "Robotnik". W okresie od 5.03.1978 do 18.12.1978 pięciokrotnie przeszukano mieszkanie ww., za każdym razem znajdując "nielegalne" pisma i druki. 30.06.1978 i 11.11.1978 przeszukiwany był osobiście. Dwukrotnie zatrzymywany na 48 godz. Śledztwo umorzono postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 na mocy art. 1 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 5 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". Akta o sygn.: IPN Gd 286/1 t. 1-2; IPN Gd 286/2 t. 1, 2, 4, 6; IPN Gd 286/4; IPN Gd 286/7; IPN Gd 286/26.
K. Wyszkowski został wymieniony w materiałach SOR krypt. „Arka” dot. rozpracowywania organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”. Ww. był aktywnie zaangażowany w działalność gdańskiego SKS-u, który pozostawał pod wpływem ROPCiO. W materiałach znajduje się informacja dotycząca wypowiedzi K. Wyszkowskiego, członka MKS w Gdańsku, udzielonej 26.08.1980 jednemu z korespondentów zagranicznych na temat wolnych związków zawodowych oraz rozłamu w KOR. Sprawa została zarejestrowana 27.06.1979 pod nr 56436 i była prowadzona przez Dep. III MSW do 07.11.1988. Akta o sygn. IPN Gd 340/1 t. 1-2 (IPN 0716/217, 54427/II).
Materiały operacyjne Wydz. III KWMO w Gdańsku dot. wydarzeń "Sierpnia 80" z okresu 12.12.1979-29.10.1980. Charakterystyki działaczy opozycji, plany działania SB, wydarzenia w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i na uczelniach wyższych Trójmiasta. K. Wyszkowski kierował biurem, które obsługiwało Prezydium MKS. Figuruje w doniesieniu TW pseud. "Rybak" z 25.08.1980. W materiałach znajduje się notatka z wywiadu udzielonego 27.08.1980 przez ww., w którym poruszał kwestie powstania "Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża". Akta o sygn. IPN Gd 0046/364 t. 1 (914/2).
K. Wyszkowski, sympatyk KSS KOR, rozpracowywany w ramach SO krypt. „Klan” (nr Gd 37004), 24.08.1982 przemianowanej na "Związek", dot. „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, realizowanej przez Wydz. III „A”/V oraz Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku w okresie 14.11.1980-10.11.1983. Ww., redaktor Deklaracji Ideowej KZ WZZ zamieszczonej w pierwszym numerze "Robotnika Wybrzeża" figuruje w "wykazie osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną czynnie wspierających przerwy w pracy zakładów produkcyjnych Trójmiasta". Zajmował się powielaniem "nielegalnych" wydawnictw. Był internowany w okresie od 13.12.1981 do sierpnia 1982. K Wyszkowski przechodzi w donosach TW pseud. "Rybak" z 18.09.1980, TW pseud. "Ronson” z 23,29-30.09.1980; TW pseud. "Antoni" z 1.04.1981. Akta o sygn. IPN Gd 003/166 t. 1, 3, 8, 12, 16, 17 (185/IV).
Akta administracyjne zawierające informacje dzienne Departamentu III MSW dot. aktualnej sytuacji w kraju według meldunków nadsyłanych w 1980. K. Wyszkowski, działacz "KSS-KOR", uczestnik strajków sierpniowych 1980 został zatrudniony jako kierownik działu powielania materiałów sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". Akta o sygn. IPN BU 0365/1 t. 4, 5.
Figuruje w aktach operacyjnych krypt. "Gotowość" dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w województwie gdańskim jako były członek Komitetu Założycielskiego WZZ, sympatyk KSS KOR. Meldunki do oficerów dyżurnych Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej MO. Arkusz ewidencyjny K. Wyszkowskiego z 8.01.1981 zniszczono za "protokołem komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów związanych z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 3.12.1982" sporządzonym 28.12.1982. Sprawę prowadził Wydz. III "A"/V KWMO Gdańsk w okresie 3.02.1980-22.12.1982. Karta Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. „C” WUSW w Gdańsku; akta o sygn. IPN Gd 0207/2 (156/2,911/6), IPN Gd 0207/8 (911/5); Karta EO-13-A z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW. Część materiałów operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych w archiwum pod sygn. 911/19 t. 9 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89.
Wymieniony w ramach SOS krypt. „Znak” nr 31041 założonej na działaczkę opozycji z Trójmiasta. K. Wyszkowski, działacz "KSS-KOR", jeden z założycieli "Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża", pracownik NSZZ "Solidarność" w Gdańsku był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Gdańsku w ramach sprawy krypt. "Kanał". Sprawę prowadził Wydz. III-1 KSMO w okresie 16.01.1981-4.02.1983. Akta o sygn. IPN BU 01322/2243 (mkf 7640/2).
Rozpracowywany w ramach SO krypt. "Walet" nr 64709 prowadzonej przez Wydz. IV Dep. III MSW od 15.03.1981 do 28.05.1984 dot. "operacyjnego zabezpieczenia" redakcji "Tygodnika Solidarność". K. Wyszkowski, działacz "KSS- KOR" z Gdańska, członek- założyciel tzw. "Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża" przechodzi w „Informacji dot. Tygodnika Solidarność” z 3.02.1981 jako jeden z kandydatów do składu kolegium redakcyjnego. Od maja 1981 pełnił funkcję sekretarza redakcji "Tygodnika Solidarność". Figuruje w notatce służbowej inspektora Dep. III MSW z 25.09.1981 jako osoba oddelegowana z ramienia tygodnika do obsługi II tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" odbywającej się od 25 września do 5 października 1981. Akta o sygn. IPN BU 0236/276 t. 1-2 (2345/IV).
W teczce pracy TW pseud. "Kieł" (nr 67347), prowadzonej przez Wydz. IV Dep. III MSW w okresie 1.12.1981-17.05.1982, znajduje się doniesienie z 7.12.1981, dotyczące sekretarza redakcji "Tygodnika Solidarność" Krzysztofa Wyszkowskiego. Akta o sygn. IPN BU 00200/322 (19912/I).
K. Wyszkowski został internowany na mocy decyzji nr 23 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z powodu "podejmowania działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". 14.12.1981 osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 19.07.1982 Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku sporządził "Plan intensyfikacji działań operacyjnych wobec osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku" informujący o tym, aby „w odniesieniu do Krzysztofa Wyszkowskiego zastanowić się nad możliwością skompromitowania go w oczach pozostałych internowanych". Akta internowanego w OO. w Strzebielinku z okresu 12.12.1981-10.08.1982. Karta EO-6 z kartoteki zagadnieniowej Wydz. „C” KWMO w Gdańsku; akta o sygn. IPN Gd 159/301, IPN Gd 539/1, IPN Gd 879/1, IPN Gd 0046/365 t. 3 (918/3), IPN Gd 649/202; karta Mkr-2 z kartoteki osób internowanych w okresie stanu wojennego Wydz. "C" MSW; Akta o sygn. IPN BU 01152/35, IPN BU 2431/1.
W teczce pracy TW pseud. "Nowak" (nr 67042), prowadzonej przez Wydz. IV Dep. III MSW w okresie 15.12.1981-4.12.1985, znajduje się doniesienie z 19.12.1981 dotyczące m.in. Krzysztofa Wyszkowskiego, pełniącego funkcję sekretarza redakcji "Tygodnika Solidarność". Akta o sygn. IPN BU 001052/726 (mkf 19172/1).
Wymieniony w aktach operacji krypt. "Jodła" prowadzonej przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w latach 1981-1982 zawierających meldunki dzienne dot. osób internowanych. Krzysztof Wyszkowski figuruje w "wykazie internowanych osób KK NSZZ «Solidarność»" sporządzonym 13.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. 23.12.1982 podjęto decyzję o zwolnieniu z internowania zatrudnionego w redakcji "Tygodnika Solidarność" Krzysztofa Wyszkowskiego. Akta o sygn. IPN Gd 0046/365 t. 4 cz. 1-2 (918/4).
Rozpracowywany w ramach SO krypt. "Renesans"/"Mrowisko" (nr rej. 42220) prowadzonej przez Wydz. III „A”/V oraz Insp. 2 KWMO/WUSW Gdańsk w okresie 19.01.1982-04.05.1985, dotyczącej założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Materiały zarchiwizowano pod sygnaturą 200/IV. K. Wyszkowski figuruje w "wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku" sporządzonym 31.12.1981. Akta o sygn. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta śledztwa wszczętego na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl.II-149/82) w sprawie zorganizowania i prowadzenia w okresie od marca do 30 listopada 1982 na terenie Słupska nielegalnych struktur związkowych w postaci Okręgowego i Zakładowych Komitetów Oporu "Solidarności". K. Wyszkowski przechodzi w zeznaniach świadka jako sekretarz tygodnika "Solidarność", który w sierpniu 1982 uciekł z internowania. Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku śledztwo (Sl 20/82) prowadził w okresie 06.12.1982-23.06.1983. Akta o sygn. IPN Gd 012/53 (77/III).
Nazwisko K. Wyszkowskiego jest wym. w aktach śledztwa prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie w sprawie przeciwko osobom działającym w strukturach „KSS KOR” i Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej podejrzanym o druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Śledztwo prowadzono w okresie 1977-1984 z art. 276 § 1 KK, umorzono na mocy amnestii 28.08.1984 r. K. Wyszkowski został wym. w protokole przesłuchania (z 14.04.1982 r.) jednego ze świadków w sprawie. Akta sygn. IPN BU 962/163 (Pg.Śl. II 7/83).
Akta Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni dot. zbudowania w mieszkaniu działacza opozycyjnego "nielegalnej bazy poligraficznej". K. Wyszkowski przechodzi w zeznaniach świadka z 14.04.1982 jako osoba, która zapoznała świadka z grupą ROPCiO i KOR-em. Akta o sygn. IPN Gd 116/2.
K. Wyszkowski został objęty śledztwem (Gd 157/82) Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku w sprawie ucieczki 8.08.1982 z internowania. Postępowanie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Wejherowie pod nr 1 Ds. 649/82. 8.11.1982 postępowanie zawieszono. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8305/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Karta E-14/1 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. „C” KWMO w Gdańsku; akta o sygn. IPN Gd 0046/788 t. 1, IPN Gd 0046/498 t. 32 (1104/34), IPN Gd 0046/803 t. 7; karta E-14/1 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW.
Zatrzymany 22.07.1983 z polecenia naczelnika Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku. W skorowidzu osób zatrzymanych (IPN Gd 511/6) w areszcie KWMO/WUSW w Gdańsku podano datę 18.07.1983. Zwolniony 23.07.1983. Akta o sygn. IPN Gd 511/6 (726/6), IPN Gd 511/19 (726/20).
Dokumentacja Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku dot. "ujawnień przestępczej działalności" na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii. K. Wyszkowski, sekretarz redakcji "Tygodnika Solidarność" figuruje w "wykazie imiennym osób, które ujawniły się na zasadzie przepisów ustawy o amnestii" sporządzonym 27.12.1983 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku. Ww. ujawnił się 22.07.1983. Akta o sygn. IPN Gd 013/214 t. 1 (8670/III).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w okresie 24.02.1985-2.04.1986 przeciwko innym osobom podejrzanym o to, że „od 1984 do 22.02.1985 w Olsztynie, w celu rozpowszechniania i wywołania niepokoju publicznego gromadzili i przechowywali różnego rodzaju pisma o treści antypaństwowej oraz zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. 15.03.1985 z polecenia naczelnika Wydz. IV WUSW w Olsztynie wysłano szyfrogram do Wydz. VI i III Biura „C” MSW z prośbą sprawdzenia K. Wyszkowskiego i innej osoby. Akta o sygn. IPN Bi 075/1 t. 2 (5674/III).
Wymieniony w SOS krypt. "Dziupla" (nr 90485) prowadzonej przez Wydz. II Biura Studiów SB MSW od 21.12.1985 do 5.09.1987 dot. osoby z terenu Warszawy zaangażowanej w działalność konspiracyjną tj. redagowanie "nielegalnych" wydawnictw, udostępniania mieszkania do spotkań konspiracyjnych oraz utrzymywania kontaktów z działaczami opozycji z Trójmiasta w tym m.in. z Krzysztofem Wyszkowskim, działaczem b. NSZZ "Solidarność". Poprzez zainstalowany w mieszkaniu rozpracowywanego podsłuch telefoniczny (PT) ustalono, że K. Wyszkowski utrzymywał z nim kontakt. Akta o sygn. IPN BU 0222/663 (54038/II).
Zarejestrowany 7.04.1987 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku pod nr 56042 do SOR krypt. "Londyn". Sprawę prowadzono do 05.10.1989. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Gdańsku; karta z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku; dziennik rejestracyjny WUSW w Gdańsku, poz. 56042. Materiały zniszczono.
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Gdańsku z okresu 27.07.1978-16.01.1990. K. Wyszkowskiemu 6.09.1978 odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Szwecji ze względu na aktualne zastrzeżenie wydane przez Wydz. III KWMO w Gdańsku do WKŚ [Wszystkie Kraje Świata] ważne do 1.07.1980 w związku z pkt 5 ustawy o paszportach. Ww. otrzymał zastrzeżenie (Z nr a/a/81) wydane przez ten sam wydział do WKŚ do 22.01.1983 w związku z pkt 4 ustawy o paszportach. Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku wniósł zastrzeżenie („Z” nr 1824/86) wyjazdów (zarejestrowane 9.09.1986 pod nr GD 840/Z/86) do WKŚ od 8.09.1986 do 27.07.1988 ze względu na to, że ww. "wykorzystał paszport niezgodnie z celem, bowiem bez uzasadnionych przyczyn przedłużył pobyt za granicą o 8 miesięcy ponad okres deklarowany, czym naruszył przepisy ustawy o paszportach". Wydruk z bazy danych ZSKO-88, ZSKO-90; akta o sygn. IPN Gd 00133/16 (EAGD 108863).
Akta paszportowe Biura Paszportów MSW z okresu 8.10.1981-24.01.1990. 23.02.1981 otrzymał zastrzeżenie („Z” nr a/a/81/EAGD) wniesione przez Wydz. III KWMO w Gdańsku na wyjazd do WKŚ [Wszystkie Kraje Świata] do 22.01.1983. Powyższe postanowienie o zastrzeżeniu anulowano 21.08.1985 ze względu na upływ terminu ważności. K. Wyszkowskiemu Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku 19.09.1986 zastrzegł („Z” nr 1824/86), („Z” nr 34597/86/EAPP) wyjazdy do WKŚ do 27.07.1988 z powodu przedłużenia pobytu. Karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN BU 1386/533474 (EAPP 533474, EA 425934).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Gd 455/16 zarządzenie z dnia 26.09.2017 r. dotyczące Krzysztofa Wyszkowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.