Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marcin Janusz
Nazwisko: Nowotny
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 13-09-1970
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Wiesława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Kraków 01-01-2008
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/235802 (EAKR 235802).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Kr 107/08 zarządzenie z dnia 29.12.2008 r. dotyczące Marcina Janusza Nowotnego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.