Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Arkadiusz Robert
Nazwisko: Zapiór
Miejsce urodzenia: Ozorków
Data urodzenia: 21-05-1960
Imię ojca: Marek
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-144/11, zarządzenie z dn. 3.08.2011 dot. Arkadiusza Roberta Zapióra. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Arkadiusz Robert Zapiór był internowany w okresie od 9.06. do 23.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu Zaborzu. Powodem internowania była jego aktywna działalność w ramach NZS na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. IPN Ka 0169/215 j.1 (40420/2), IPN Ka 43/596 (28/82), IPN Ka 42/884 (28/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Arkadiusz Robert Zapiór został objęty "kontrolą operacyjną" w ramach KE krypt. "Polityk". Powód: działalność w NZS na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do 1982 roku. Materiały zawierają informację o zastrzeżeniu ww. wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie od 27.07.1983 do 27.07.1984. Dnia 21.09.1987 materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Katowicach, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 40420/2). Materiały zniszczono. Materiały zniszczono. Zachował się mikrofilm - sygn. IPN Ka 0169/215 (40420/2).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Arkadiusz Robert Zapiór występuje w aktach SOS (od 26.11.1987 SOR) krypt. "Mecenas". Sprawa została założona na podstawie materiałów agenturalnych na grupę osób zajmujących się kolportowaniem wydawnictw bezdebitowych. Z treści materiałów wynika, że Arkadiusz R. Zapiór był uczestnikiem strajków organizowanych przez NZS na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z kolei po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego brał udział w "nielegalnej manifestacji" przed rektoratem UŚl, za co potem został internowany. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 43340/II, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 43340/2). IPN Ka 048/519 t. 1-3 (43340/II) - akta; IPN Ka 0169/1160, j. 1-2 (43340/2) - mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Arkadiusz Robert Zapiór został zarejestrowany pod nr. KA-58949 przez Wydział III-1 WUSW w Katowicach jako figurant SOR krypt. "Kolporter". Powód rejestracji: kolportaż ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 42455/II, a następnie zmikrofilmowano - sygn. 42455/2. IPN Ka 048/434 t. 1-4 (42455/II) - akta; IPN Ka 0169/240 j. 1-2. (42455/2) - mikrofilm.
Akta sprawy o wykroczenie Arkadiusz Robert Zapiór został objęty postępowaniem w sprawie o wykroczenie. Powodem było znalezienie w mieszkaniu ww. wydawnictw bezbitowych oraz "zakłócanie ciszy nocnej". 20.11.1988 postępowanie umorzono. IPN Ka 029/1040 t. 1-2 (9994/III)
Akta paszportowe Akta paszportowe Arkadiusza Roberta Zapióra zawierają postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata na okres 1 roku począwszy od 27.07.1983. Powodem wniesienia zastrzeżenia była działalność ww. w NZS. Postanowieniem z 29.08.1984 zastrzeżenie anulowano. W aktach znajduje się także negatywnie rozpatrzony wniosek Arkadiusza R. Zapióra z 30.01.1984 o wyjazd na Węgry. IPN EAKT 094376
.