Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rafał Stefan
Nazwisko: Affanasowicz
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 22-02-1958
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera akta penitencjarne Rafała Affanasowicza. Z materiałów wynika, że R. Affanasowicz został internowany na wniosek Wydziału III KWMO w Katowicach w okresie 20.04.1982 - 10.07.1982 pod zarzutem prowadzenia działalności antypaństwowej poprzez podważanie zasadności wprowadzenia stanu wojennego (art 42 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym). Ww. został osadzony w środku odosobnienia Zabrze-Zaborze. Internowanie uchylono 10.07.1982. IPN Ka 43/344 (4/82), IPN Ka 42/8 (4/82) - akta penitencjarne.
Teczka zawiera materiały archiwalne dotyczące Rafała Affanasowicza w tym materiały dotyczące internowania ww. oraz późniejszego rozpracowania w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Student". Z materiałów tych wynika, że Rafał Affanasowicz do 13.12.1981 był organizatorem Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) na Filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Pełnił funkcję przewodniczącego oraz był organizatorem akcji strajkowych i protestacyjnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal kontynuował działalność opozycyjną w środowisku studenckim, krytykując władze PRL oraz wprowadzenie stanu wojennego. 20.04.1982 został zatrzymany i internowany przez Wydz. III KWMO w Katowicach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia Zabrze-Zaborze. Zwolniony z internowania 10.07.1982. Po 1982 roku objęty inwigilacją przez SB. Dnia 30.05.1985 został zarejestrowany przez RUSW w Gliwicach jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Student" (nr rej 55583), powodem rejestracji było podejrzenie, że Rafał Affanasowicz kontynuuje opozycyjną działalność oraz, że propaguje on "wrogie poglądy polityczne". 26.04.1988 zakończono prowadzenie rozpracowania z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". Całość materiałów złożono w archiwum Wydz."C" WUSW w Katowicach pod nr 40141/II, zmikrofilmowano, a następnie zniszczono. IPN Ka 0169/713 j. 1-2 (40141/2) mikrofilm.
Akta paszportowe Rafała Affanasowicza. Z materiałów wynika, że ww. otrzymał w 1985 roku zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ -Z-I-1222/BT) na wniosek RUSW w Gliwicach, powodem zastrzeżenia była działalność opozycyjna R. Affanasowicza z przywołaniem art 4 ust. 2 pkt 4 - ustawy z dnia 17.06.1959 o paszportach. Zastrzeżenie anulowano 15.09. 1987. IPN Ka 182/54088GL - akta paszportowe.
Figuruje na alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego 1981-1982. IPN Po 161/1- Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego.
.