Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Brożek
Miejsce urodzenia: Czaplinek
Data urodzenia: 27-09-1950
Imię ojca: Marian
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Brożek, pracownik ZPiUT "Telkom-Telcza" w Czaplinku i przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w tym przedsiębiorstwie w latach 1980-1982, figuruje wraz z innymi osobami w aktach Sprawy Obiektowej kryptonim "Związek" (nr rej. 18709). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydziału V KW MO Koszalin i KP MO w Drawsku Pomorskim w roku 1981 i dot. działań Międzyzakładowych Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych "Solidarność" na terenie woj. koszalińskiego i MKZ NSZZ "Solidarność" w Czaplinku. Te materiały SB, dotyczące "operacyjnej kontroli" Tadeusza Brożka i kilkunastu innych działaczy NSZZ "Solidarność", zawierają między innymi doniesienia kilku tajnych współpracowników SB. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 167/IV. IPN Sz 00107/85 t. 14 (167/IV).
Tadeusz Brożek, który w latach 1982-1983 działał w tajnych strukturach NSZZ "Solidarność", był inwigilowany przez SB z Wydziału II KW MO Koszalin i KM MO/ RUSW Szczecinek w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Żeglarz" (nr rej. 21163). Sprawa ta była prowadzona od dnia 12 października 1982 do 6 września 1983 i dot. udziału ww. osoby w "nielegalnej organizacji" wspierającej konspiracyjne struktury "Solidarności". Prowadzenie tej sprawy i inwigilacji Tadeusza Brożka zakończono dnia 6 września 1983 z powodu odnotowanego "zaprzestania wrogiej działalności". Te materiały SB dotyczące "operacyjnej kontroli" Tadeusza Brożka zawierają między innymi doniesienia kilku tajnych współpracowników SB. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 4621/II. IPN Sz 00124/342/J (4621/2) mikrofilm.
Tadeusz Brożek figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Aktyw" (nr rej. 27283). Sprawa ta była prowadzona przez SB z RUSW Drawsko Pomorskie i WUSW Koszalin w roku 1989 (od 18 kwietnia do 15 września 1989) i dotyczyła powołania w Czaplinku w dniu 4 kwietnia 1989 Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" (z udziałem m.in. Tadeusza Brożka). Te akta SB zawierają m.in. notatki SB o bieżącej sytuacji w Czaplinku i okolicy oraz zapisy o osobowych źródłach informacji SB wykorzystanych w tej sprawie. Byli to: tajny współpracownik (TW) pseud. "Feliks" (nr rej. 8095), TW pseud. "Marek" (nr rej. 23726), TW pseud. "Emanuel" (nr rej. 27391). Akta sprawy zostały złożone do archiwum pod sygn. 5643/II. IPN Sz 00105/471 (5643/II).
.