Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Józef
Nazwisko: Wroński
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 06-10-1933
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Stanisław Józef Wroński
urodzony/a 06- 10-1933 Gdynia
Imiona rodziców: Feliks EleonoraTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Stanisław Wroński jako członek organizacji „Ruch Wyzwoleńczy Młodzieży Słowiańskiej” zatrzymany 28.07.1950, aresztowany tymczasowo 9.08.1950. Akt oskarżenia skierowano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku 10.11.1950. Rozprawa odbyła się 24.11.1950, wyrok wydano 27.11.1950. W/w skazany został na 6 lat pozbawienia wolności, utratę praw honorowy i publicznych na 3 lata oraz przepadek mienia. 22.01.1951 Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał wyrok w mocy (Sn 4142/50). Ww. przekazano do Ośrodka Pracy w Jaworznie. 24.01.1953 na mocy amnestii karę zmniejszono do 3 lat pozbawienia wolności. Wyszedł na wolność 28.07.1953. 22.12.1964 Rada Państwa wydała zarządzenie o zatarciu skazania Stanisława Wrońskiego. IPN Gd 324/2
Akta sądowe Materiały dotyczące procesu członków nielegalnej organizacji młodzieżowej „Ruch Wyzwoleńczy Młodzieży Słowiańskiej”. Stanisław Wroński występuje w zeznaniach członków grupy jako dowódca dywizjonu organizacji na terenie Gdyni. W materiałach znajduje się protokół przesłuchania w/w z dnia 29.10.1950. Podczas rozprawy sądowej Stanisław Wroński występował jako świadek doprowadzony z Więzienia Karno-Śledczego w Gdańsku. IPN Gd 324/1 t. 1-3
Akta administracyjne Teczka zawiera sprawozdania Wydziału III WUBP w Gdańsku za lata 1950-1951. W sprawozdaniu za lipiec 1950 wymieniony jest Stanisław Wroński (błędnie zapisano jego imię jako Ryszard), będący członkiem zlikwidowanej nielegalnej organizacji „Ruch Wyzwoleńczy Młodzieży Słowiańskiej”. IPN Gd 0046/77 t. 2 (112/2)
Akta administracyjne Akta zawierają sprawozdania Wydziału Śledczego WUBP w Gdańsku i referatów śledczych PUBP woj. gdańskiego za rok 1950. Stanisław Wroński wymieniany jest jako dowódca dywizjonu w organizacji „Ruch Wyzwoleńczy Młodzieży Słowiańskiej”. IPN Gd 0046/98 t. 2 (135/3)
Akta administracyjne Skorowidz spraw prowadzonych przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Gdańsku w latach 1951-1953, dotyczących nadzorowania wyroków sądowych. Figuruje w nim Stanisław Wroński wpisany do nr akt prokuratorskich Pr.II-601/50. IPN Gd 81/9
Charakterystyka Charakterystyka nr 37 dotycząca organizacji „Ruch Wyzwoleńczy Młodzieży Słowiańskiej”. W aktach znajduje się charakterystyka Stanisława Wrońskiego, który jako uczeń szkoły ogólnokształcącej w Gdyni „od marca 1950 do 28.07.1950 na terenie Gdyni i Sopotu należał do nielegalnej organizacji pod nazwą »RWMS« i pełnił funkcję dowódcy dywizjonu”. Aresztowany w dniu 28.07.1950. Wyrokiem WSR w Gdańsku z 27.11.1950 skazany na sześć lat więzienia. IPN 0175/64
Akta administracyjne Terminarz spraw śledczych i osób zatrzymanych przez WUBP w Gdańsku. Ww. został przekazany 31.08.1950 do Więzienia Karno-Śledczego w Gdańsku. IPN Gd 0046/95 t. 2
.