Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystian Teodor
Nazwisko: Pucher
Miejsce urodzenia: Tychy
Data urodzenia: 25-11-1942
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje podane przez Christiana Puchera dotyczące internowania:
- 12.12.1981 r. - internowany i zatrzymany w KW MO Katowice
- 17.12.1981 r. - przewieziony do Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich
- 01.1982 r. - przewieziony do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Szerokiej, następnie do ośrodka internowania w Kokotku i ponownie do Jastrzębia Zdroju
- przewieziony z Aresztu Śledczego w Mysłowicach do Potulic - w czasie kilkudniowego transportu więziony w Zakładzie Karnym w Katowicach oraz w Szkole Milicyjnej w nieustalonym miejscu.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta internowania Wydz. Śledczego KWMO w Katowicach. Krystian Pucher został internowany na mocy decyzji nr II/17 z dn. 12.12.1981 jako były przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" (15.09.1980-2011.1980), a następnie sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" (07.01.1981-13.09.1981) w zakładzie pracy w Dąbrowie Górniczej. Został zatrzymany 13.12.1981, przekazany do ZK nr II w Strzelcach Opolskich, następnie przeniesiony do O.O. w Jastrzębiu, skąd został zwolniony 15.03.1982. IPN Ka 036/2544 (38778/II).
Akta sądowe Krystian Pucher wraz z innymi osobami został zatrzymany 31.08.1982 w Katowicach podczas demonstracji ulicznej pod zarzutem znieważenia funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Pomimo, że wszyscy oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów, a nawet zaprzeczali swojemu udziałowi w manifestacji na podstawie zeznań funkcjonariuszy MO Sąd Rejonowy w Katowicach (VI K 826/82) w Wydz. VI Karnym skazał m.in. w/w w dniu 02.09.1982 na karę jednego roku pozbawienia wolności. Wobec w/w zastosowano areszt tymczasowy. W wyniku wniesionych rewizji Sąd Wojewódzki w Katowicach w Wydz. V Karnym Rewizyjnym (V Kr.841/82) w dniu 23.11.1982 złagodził karę w/w do 1,5 roku ograniczenia wolności z potrąceniem 10% wynagrodzenia na rzecz Skarbu Państwa. 15.11.1983 zastosowano wobec w/w amnestię z dnia 21.07.1983. IPN Ka 127/15
Akta penitencjarne 02.09.1982 Sąd Rejonowy w Wydz. VI Karnym w Katowicach (VI K 826/82) wydał nakaz przyjęcia w/w do AŚ w Mysłowicach w zw. z tym, że "w dniu 31 sierpnia 1982r. w Katowicach (...) znieważył organa Milicji Obywatelskiej używając wobec nich słów uznanych za obelżywe". 07.09.1982 przybył do AŚ w Mysłowicach, następnie od 13.11.1982 przebywał w ZK w Potulicach. 23.11.1982 nakazem Sądu Wojewódzkiego w Wydz. V Karno-Rewizyjnym w Katowicach zwolniony. Uchylenie aresztu nastąpiło 25.11.1982. IPN By 98/137 (98/137)
Akta paszportowe Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do Wszystkich Krajów Świata wydane na wniosek Wydz. II KWMO w Katowicach i zarejestrowane 13.04.1982 pod nr Ka-49327 . Ostatecznie zastrzeżenie anulowano 05.05.1984. IPN Ka 142/22391 (EASO 22390), zapis ewidencyjny.
Materiały administracyjne Materiały zawierają „teczki osób zwolnionych po 48 godzinach i osób aresztowanych bez internowania”. W aktach znajduje się „notatka służbowa” z rozmowy przeprowadzonej w dn. 14.12.1981 z zatrzymanym Krystianem Pucherem. IPN Ka 0120/4 (230/Śl)
.