Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta
Nazwisko: Koszur
Nazwisko rodowe: Strojna
Miejsce urodzenia: Resko
Data urodzenia: 22-09-1953
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Kamila


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta nadzoru Akta w sprawie cyw. z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. w zw. z art. 58 kk IPN By 248/1240
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Informacja na podstawie inwentarza archiwalnego oraz karty Mkr-2, negatywne inicjatywy wobec władz politycznych Materiały o sygnaturze 14932/II zostały zniszczone
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowana tymczasowo za zorganizowanie akcji protestacyjnej w Dolnej Odrze - żądanie zwolnienia dwóch pracowników internowanych na podstawie dekretu z 12.12.1981 r. IPN Sz 51/4 (71/81)
Akta sądowe Akta w sprawie cyw., art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r., [11.06.1992 r. wyrok Sądu Najwyższego - Izby Wojskowej] IPN By 51/153 (So W 36/82)
.