Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Wincenty
Nazwisko: Bieniek
Miejsce urodzenia: Zagórze
Data urodzenia: 19-07-1944
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Stanisław Bieniek był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS, jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" i członek zarządu Regionu Świętokrzyskiego. Rozpracowywanie zakończono w związku z wyjazdem w/w na pobyt stały do USA. Materiałów o sygn.11829/II brak. Wpis na pods. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta inernowanego Akta internowanego dotyczące Stanisława Bieńka - aktywnego działacza Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" i uczestnika strajków w Fabryce Łożysk Tocznych " Iskra". Został internowany przez pion V KWMO w Kielcach , na podstawie decyzji o internowaniu z dn.12.12.1981. IPN Kr 0265/25 (2346/IV poz.24) 25/4 mkf.
Akta inernowania Akta internowanego Stanisława Bieńka. Internowany na wniosek komendanta wojewódzkiego MO w Kielcach. Zatrzymany i osadzony ze względu "na zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego" (wydawanie literatury bezdebitowej). IPN Rz 57/432
.