Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Jerzy
Nazwisko: Dawidowicz
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 06-04-1955
Imię ojca: Oktawiusz
Imię matki: Wiesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] K. Dawidowicz nr rej. KR 19098 rozpracowywany wraz z innymi osobami w ramach SOS "Autograf". Kontrola operacyjna osób związanych ze środowiskiem krakowskiego SKS. Akta zniszczono w 1989 r. Materiały o sygn. 14164/II-gr nie zachowały się. Informacje na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie K. Dawidowicza w ramach SOR "Omega" . Działalność w Studenckim Komitecie Solidarności [SKS], a następnie w NZS. Akta zniszczono w 1989. Materiały o sygn. 16233/II nie zachowały się. Informacje na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Przechodzi w materiałach rozpracowania środowiska akademickiego w Krakowie i NZS. Szyfrogramy, meldunki operacyjne, wykazy osób. IPN Kr 010/12129 t. 1-6 (16667/II)
Akta kontrolno-śledcze K. Dawidowicz przechodzi w aktach śledztwa w sprawie druku i kolportażu literatury bezdebitowej przez osoby związane z działalnością opozycyjną w krakowskim SKS-ie. IPN Kr 07/5304 t. 1-17 (5617/III)
Akta operacyjne Materiały dotyczące stanu wojennego na terenie Krakowa. Dokumentacja, wykazy osób, przeszukań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta internowania Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Po 161/1 (brak sygn. wytwórcy)
Akta penitencjarne Karta depozytowa więźnia K. Dawidowicza osadzonego w ZK w Nowym Wiśniczu. IPN Kr 0141/17/57 (4/450)
Akta penitencjarne Akta więzienne K. Dawidowicza z ZK w Rzeszowie-Załężu. IPN Rz 52/359 (brak sygn. wytwórcy)
Akta paszportowe Akta paszportowe K. Dawidowicza. Zastrzeżenie wyjazdu w okresie 12.01.1982- 13.12.1983. IPN Kr 37/48570 (EAKR 48570)
.