Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Fijak
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 14-11-1953
Imię ojca: Bogumił
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Z. Fijak przechodzi w materiały SO "Union". Rozpracowanie działaczy NZS i "Solidarności" na Uniwersytecie Jagiellońskim. IPN Kr 08/292 t. 1-3 (303/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] /Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Z. Fijak nr rej. KR 27374 rozpracowywany w ramach SOR o krypt."Niedźwiadek " KR 24981. Podejrzany był o kolportaż czasopism. Materiały o sygn. 16373/II zostały zniszczone w 1989. Wypis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Z. Fijak przechodzi w sprawie rozpracowania członków i współpracowników organizacji "Konfederacja Polski Niepodległej" na terenie woj. krakowskiego. IPN Kr 010/12356 (17567/II- gr)
Akta kontrolno-śledcze Z. Fijak figuruje w materiałach śledczych dotyczących kontynuowania działalności związkowej w NSZZ "Solidarność" po wprowadzeniu stanu wojennego i wydawania podziemnych pism . IPN Kr 07/5280 t. 1-3 (5577/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie dot. Z. Fijaka i innych oskarżonych z Dekretu o stanie wojennym o kontynuowanie działalności związkowej NSZZ "Solidarność", druk i kolportaż literatury bezdebitowej, mi.in wydawanie tzw. "Serwisu Informacyjnego". IPN Kr 97/1102 (Pg Śl II 244/82)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko Z. Fijakowi i innym, którzy zostali oskarżeni o łamanie przepisów stanu wojennego, kontynuowanie działalności związkowej w NSZZ "Solidarność" oraz druk i kolportaż literatury bezdebitowej na terenie Krakowa. W/w został skazany dn. 17.02.1983 r. na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. IPN Kr 72/5 (SgW 15/83)
Akta penitencjarne Akta dot. Z. Fijaka oskarżonego z Dekretu o stanie wojennym o kontynuowanie działalności związkowej i rozpowszechnianie "treści antypaństwowych". IPN Kr 081/353 (38/115/83), IPN Kr 0139/85 (48/11 I. k.g 680/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Z. Fijak przechodzi w aktach SOR "Alternatywa". Rozpracowanie Ruchu "Wolność i Pokój " w województwie gdańskim. IPN Gd 0027/3842 t. 4 (19960/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR "Fantasta" został założony w związku z faktem powołania w dn. 07.11.1984 w Krakowie tzw. "Incjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy". IPN Kr 0101/368 (17106/2) mkf.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS o krypt. "Chudy". Działalność antysocjalistyczna. Akta KR 30320 zniszczono w jednostce operacyjnej w 1989, dane z materiałów kartot.- ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie działalności Ruchu "Wolność i Pokój" w Krakowie. IPN Kr 010/12343 t. 1-3 (17554/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zbigniew Fijak przechodzi w rozpracowaniu SOS "Greta" założonego na nielegalne, podziemne struktury opozycyjne na terenie Krakowa. Druk i kolportaż literatury bezdebitowej. IPN Kr 010/12298 (17471/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zbigniew Fijak przechodzi w materiałach operacyjnych Wydziału III WUSW w Krakowie w związku z faktem współorganizowania i uczestnictwa w/w w "Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka", która odbyła się dn. 25.08.1988 r. w Krakowie. IPN Kr 010/12264 t. 1-2 (17401/II)
Akta administracyjne Charakterystyka nr 270 zawierająca informacje dotyczące organizacji opozycyjnych: KPN, Ruch "Wolność i Pokój", Incjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka przeciw Przemocy. IPN Kr 074/269 (270/X)
Akta paszportowe Akta paszportowe Z. Fijaka zawierające zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ w okresie od 02.02.1983 do 17.01.1985 dokonane przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie. Kolejne zastrzeżenie na WKŚ od 22.01.1985 do 22.01.1987 zostało dokonane przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie. IPN Kr 37/211192 (EAKR 211192)
.