Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Gudowski
Miejsce urodzenia: Myślibórz
Data urodzenia: 30-04-1961
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mirosław Gudowski był rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Hindus" (rej. Sz 38743), prowadzonej w okresie 13.02.1988 - 15.02.1990. Zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 41376 w dniu 8.08.1989 jako osoba związana z podziemnym wydawnictwem pisma "Jedność", która w przeszłości brała udział w druku i kolportażu tego pisma (co najmniej od 1982 roku). Służba bezpieczeństwa wyrażała przekonanie, że ww. kontynuuje swoją działalność w podziemiu. Osobę Mirosława Gudowskiego wycofano ze sprawy decyzją jednostki w dniu 15.02.1990. Jednocześnie samą sprawę "Hindus", przerejestrowano jako "osobę do sprawy problemowej" krypt. "KDH" o numerze rej. Sz 41552. Akta sprawy "KDH" zachowały się pod sygn, IPN Sz 0011/2034 (sygn. mikrofilmu IPN Sz 0053/669). Mirosław Gudowski występuje w nich jako b. figurant wcześniej wspomnianej sprawy "Hindus". Akta sprawy "Hindus" złożono do archiwum pod sygn. 17684/II. IPN Sz 0011/2034 (17684/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kosa" (rej. Sz 32561), prowadzona przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w okresie 10.09.1985 - 5.06.198. Sprawę wszczęto w związku z podejrzeniem o prowadzenie druku i kolportażu opozycyjnego pisma "Jedność". Pismo to było wydawane już wcześniej, co było przyczyną założenia w 1982 roku wcześniejszej sprawy o krypt. "Widok" (rej. 27938), prowadzonej od 1983 roku. W materiałach znajduje się analiza, stanowiąca streszczenie sprawy "Widok", z której wynika, że Mirosław Gudowski był zaangażowany w kolportaż wydawnictwa i utrzymywał kontakty z grupą poligraficzną. Akta sprawy "Kosa" zarchiwizowano pod sygn. 16406/II. IPN Sz 0053/56 (16406/2) mikrofilm.
.