Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Maria
Nazwisko: Kamocki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 02-08-1927
Imię ojca: Gustaw
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze/Akta operacyjne Janusz Kamocki rozpracowywany przez WUBP w Krakowie od 1947 r. za prznależność do WiN oraz jako niezależny działacz ZHP. Sprawa Operacyjnej Obserwacji o krypt. "Aspirant" była prowadzona na J. Kamockiego podejrzanego o udział w podziemnej organizacji na bazie ZHP. Aresztowany 22.08.1962 r. przez Wydział Śledczy SB w Krakowie. Dnia 28.11.1962 śledztwo umorzono. IPN Kr 07/332 t. 1-2 (403/III)
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa przeciwko Januszowi Kamockiemu i innym podejrzanych o utworzenie organizacji konspiracyjnej i nielegalne posiadanie broni. Sprawa zakończona wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dn 30.01.1963 r. skazującym w/w na rok więzienia. IPN Kr 07/3763 t. 1-3 (3981/III)
Akta kontrolno-śledcze Janusz Kamocki przechodzi w aktach śledztwa w sprawie o druk i kolportaż literatury bezdebitowej w Krakowie przez osoby związane z działalnością opozycyjną w SKS. IPN Kr 07/5304 t. 1-17 (5617/III)
Teczka tajnego współpracownika (TW) Teczka personalna i teczka pracy Tajnego Współpracownika o ps. "Ponury" z donosami min. na Janusza Kamockiego. IPN Kr 009/7590 t. 1-2 (38807/I)
Akta paszportowe Akta paszportowe dotyczące Janusza Kamockiego, zawierające zastrzeżenie wyjazdu do KK i Jugosławi od 16.01.1970 do 16.01.1973 r. dokonane przez Wydział III SB KWMO w Krakowie. Akta o sygn. EA 418558 zniszczono w 1980. Informacja na podst. materiałów kartotecznych.