Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Maria
Nazwisko: Tarasiewicz
Miejsce urodzenia: Sopot
Data urodzenia: 11-08-1960
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wstępne [MW] W związku z przedłużonym pobytem wymienionej w 1980 roku w USA została zarejestrowana jako figurantka MW nr rej. 38544 w celu ustalenia czy w czasie swojego pobytu za granicą utrzymywała kontakty z obywatelami PRL przebywającymi tam czasowo jak i również z osobami zamieszkałymi tam na pobycie stałym. Sprawę zakończono przeprowadzeniem 24.03.1981 rozmowy ostrzegawczej z wymienioną. Informację przekazano do Wydz. II i III KWMO Gdańsk. Materiały zdjęto z ewidencji 24.04.1981 i włączono do akt paszportowych sygn. EAGD 103514. Materiałów archiw. brak. Wpis na podstawie akt EAGD 103514 i zapisów kartoteczno-ewid.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 26.09.1987 rejestrowana pod nr 56704 do SOR krypt. "Alternatywa" (założonej 13.02.1984 pod nr 48429) dot. organizacji: "Ruch Wolność i Pokój", "Federacja Młodzieży Walczącej", "Międzymiastówka Anarchistyczna" działających na terenie woj. gdańskiego. Aktywna działaczka Ruchu "Wolność i Pokój" na terenie Trójmiasta. 03.05.1987 zatrzymana i dowieziona do MUSW w Sopocie celem przeprowadzenia z wymienioną rozmowy ostrzegawczej. Widnieje na wykazie osób przewidzianych do rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej w ramach akcji krypt. "Zorza-II" z dnia 27.05.1987. Jako działaczka "WiP" z terenu Trójmiasta prewencyjnie zatrzymana na 48 godzin w okresie 10-12.06.1987 w ramach operacji "Zorza-II". 20.03.1988 przeszukana w miejscu zamieszkania na fakt podejrzenia, że przechowuje wydawnictwa bezdebitowe. Uczestniczka protestu głodowego w dniach 24.02.-02.03.1989 w sprawie braku liberalizacji przepisów paszportowych PRL i manifestacji Ruchu "Wolność i Pokój" na terenie Gdańska w dniu 17.03.1989. IPN Gd 0027/3842 t. 7, 9-14 (19960/II), mkf IPN Gd 00118/1317 (19960/2).
Akta administracyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku w 1988 dot. "nielegalnej" działalności na terenie woj. gdańskiego. 20.03.1988 Małgorzata Tarasiewicz przeszukana w miejscu zamieszkania na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ko 17/88/W) przez Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk na fakt przechowywania w celu rozpowszechniania "nielegalnych" wydawnictw i ulotek sygnowanych przez Ruch "Wolność i Pokój" i podziemne struktury b. "Solidarności" celem "wywołania niepokoju publicznego". Tego samego dnia zatrzymana na kilka godzin i przeszukana, 01.04.1988 przesłuchana. Ostatecznie zrezygnowano z kierowania wniosku o ukaranie ww. do Kolegium ds Wykroczeń "nie dopatrując się aby M. Tarasiewicz swoim zachowaniem wyczerpała znamiona wykroczenia". IPN Gd 0046/520 (1128/2) t.2.
Akta paszportowe Otrzymała zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ (Z-0513/88) na okres od 16.02.1988 do 16.02.1990 wydane na wniosek Wydz. III WUSW Gdańsk w związku z tym, że jest "czołową działaczką nielegalnej org.[anizacji] >Ruch Wolność i Pokój<" (rejestrowana do nr 56704). Zastrzeżenie anulowano 30.06.1989. Do akt paszportowych EAGD 103514 włączono Materiały Wstępne nr rej. 38544 założone na ww. w celu ustalenia czy w czasie swojego przedłużonego pobytu w USA w 1980 roku utrzymywała kontakty z obywatelami PRL przebywającymi tam czasowo jak i również z osobami zamieszkałymi tam na pobycie stałym. IPN Gd 645/103514 (EAGD 103514), IPN BU 1386/488683 (EAPP 488683).