Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Łączak
Miejsce urodzenia: Dębica
Data urodzenia: 16-11-1954
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:

Ppl-Rz-472/10, zarządzenie z dn. 18.07.2011 r. dot. Czesława Łączaka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Cz. Łączak zarejestrowany do nr TA 5196 w ramach SOS "Tokarze". Kontrola operacyjna pracowników Dębickich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" jako "aktywnych inspiratorów przerwy w pracy". Akta zniszczono w 1990. Materiały o sygn. 618/II-gr nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Cz. Łączak przechodził w SO na Zakłady "Stomil" w Dębicy. Akta włączono do SOR-u "Podziemie", następnie zniszczono w 1990. Materiały o sygn. 1114/II-gr nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta internowania 1) Materiały dot. internowania Cz. Łączaka w ośrodku odosobnienia w Rzeszowie-Załężu, 2) Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Kr 036/505 (1904/II), IPN Po 161/1
Akta internowanego Akta osobowe C. Łączaka internowanego w Areszcie Śledczym w Rzeszowie. IPN Rz 52/233
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie Cz. Łączaka (nr rej. 6200) w ramach SOR "Podziemie". Działalność podziemnych struktur "Solidarności" na terenie Dębicy. Po zamknięciu sprawy akta włączono do SOR krypt. "Komisja", a następnie zniszczono w 1990. Materiały o sygn. 1114/II-gr nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Materiały kontrolno-śledcze w sprawie druku i kolportażu literatury bezdebitowej oraz tworzenia nielegalnych struktur opozycyjnych na terenie Dębicy. IPN Kr 071/105 (106/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola operacyjna Cz. Łączaka jako uczestnika podziemnych struktur i aktywnego działacza "Solidarności" w zakładach "Stomil" w Dębicy. Akta zniszczono w 1989. Materiały o sygn. 1214/II nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie Cz. Łączaka w ramach SOR "Komisja". Kontrola operacyjna odtwarzających się jawnych struktur "Solidarności" w zakładach "Stomil" w Dębicy. Akta połączono z SO krypt. "Dębica" i SOR krypt. "Podziemie", a następnie zniszczono w 1990. Materiały o sygn. 1114/II-gr nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych