Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Nitka
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 25-03-1952
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze prowadzone w związku z działalnością związkową, drukiem i kolortażem ulotek na terenie ZNTK i Nowego Sącza po wprowadzeniu stanu wojennego. Tadeusz Nitka został skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata pozbawienia wolności. IPN Kr 037/264 t. 1 i 2 (267/III-gr)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru śledztwa w trybie doraźnym przeciwko T. Nitce i innym, oskarżonym o prowadzenie działalności związkowej, druk i kolportaż literatury bezdebitowej po wprowadzeniu stanu wojennego w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Nowym Sączu. IPN Kr 97/949 (Pg Śl 45/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Tadeusz Nitka przechodzi w materiałach KE o krypt. "Mistrz". IPN Kr 033/795 t. 1 (2163/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny założony na Tadeusza Nitkę w związku z kolportażem przez w/w w okresie stanu wojennego pisma związkowego "Nowosądeckie Wiadomości ". Podstawą założenia KE były materiały śledcze. IPN Kr 033/582 (1698/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Operacyjna kontrola odtwarzających się struktur "Solidarności" na terenie Nowego Sącza w tym w ZNTK. IPN Kr 033/1088 (2554/II)
Materiały ewidencyjne Karta z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW dotycząca Tadeusza Nitki zawierająca zastrzeżenie na wyjazdy do WKŚ w okresie od 25.03.1982 do 25.03.1984 dokonane przez Wydział Śledczy KWMO w Nowym Sączu. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
.