Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław Władysław
Nazwisko: Ochab
Miejsce urodzenia: Gorlice
Data urodzenia: 05-04-1955
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W. Ochab zarejestrowany pod nr NS 5213 do SO "Związkowcy" (NS 4890) w dn. 20.01.1981 r. jako aktywny działacz "Solidarności". W ramach SO prowadzona była kontrola operacyjna NSZZ "Solidarność" w województwie nowosądeckim - meldunki dzienne, wykazy intenowanych, materiały dotyczące osób internowanych, materiały operacyjne dot. poszczególnych działaczy "Solidarności" w regionie. IPN Kr 038/12 t. 6, 17, 19 (41/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowanie W. Ochaba w ramach KE o krypt. "Laska". Z materiałów Sprawy Obiektowej "Związkowcy" dot. W. Ochaba utworzono KE "Laska". Akta zawierają meldunki operacyjne i doniesienia na W. Ochaba. Pozostawał w zainteresowaniu SB jako były przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Spółdzielni "Cel" w Gorlicach. IPN Kr 033/661 (1926/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Ochab i inni rozpracowywani w ramach SOR "Komunikat", który założono w celu ustalenia sprawców wykonania i kolportażu ulotek o "treści antypaństwowej, szkalujących politykę Partii, Rządu, MO, SB". Sprawę skierowano do sądu, a następnie umorzono. IPN Kr 033/258 t. 1-2 (750/II)
Akta internowanego Akta internowanego Wacława Ochaba. IPN Rz 52/315
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Ochab przechodzi w rozpracowaniu SOR "Aktyw" jako podejrzany o udział w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Gorlic w FMWiG Glinik w Gorlicach. Druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Sprawa założona na postawie doniesień TW "Barbara". IPN Kr 033/624 t. 1-3, 5 (1818/II)
Akta kontrolno-śledcze Wacław Ochab przechodzi w sprawie dot. produkcji i kolportażu nielegalnych pism w Gorlicach. Sprawa jest procesowym wykorzystaniem materiałów z SOR "Aktyw". IPN Kr 037/493 t. 1-4 (496/III)
Akta paszportowe Akta paszportowe Wacława Ochaba zawierające zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ w okresie od 01.02.1982 do 01.02.1984 dokonane przez Wydział V KWMO w Nowym Sączu. Zastrzeżenie wycofano 04.01.1983 r. - wydano zgodę na emigrację do USA. IPN Kr 39/65142 (EANS 65142)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy TW o pseud. "Bronisław" zawierająca doniesienia m.in. na Wacława Ochaba, z okresu powstawania struktur NSZZ "Solidarność" w Gorlicach w okresie 1980-1981. IPN Kr 0032/177 t. 2 i 3 (451/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka personalna i teczka pracy tajnego współpracownika ps. "Porucznik" z licznymi doniesieniami na temat W. Ochaba i innych działaczy "Solidarności". IPN Kr 0032/1181 t. 1-4 (1942/I)
.