Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Ludwik
Nazwisko: Koss
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 24-08-1948
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego oraz sytuacji w Stoczni Gdańskiej podczas strajku 11.08.1980-2.09.1980. W aktach zamieszczono protokół zniszczenia dokumentów sprawy krypt. "Jodła", w wykazie akt pod nr 2 jest zapis: Arkusz informacyjny- Jan Koss z 4.01.1981. Koss Jan, działacz związany z KSS KOR i RMP figuruje na wykazie internowanych osób z woj. gdańskiego. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 4 dotyczących ww. zniszczono. IPN Gd 0207/7 (911/17); IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (911/2); IPN Gd 340/2 t.1 (911/2)
Akta operacyjne Akta z meldunkami dziennymi dotyczącymi stanu osób internowanych i rozmów w ramach akcji "Jodła". Dotyczy internowanych przez Służbę Bezpieczeństwa z woj. gdańskiego w czasie stanu wojennego. Jan Koss główny organizator strajku okupacyjnego w sierpniu 1980 w Zakładzie Zaopatrzenia PLO, sympatyk RMP i KSS KOR był internowany 13.12.1981 w ramach akcji krypt. "Jodła". 06.03.1982 internowanie uchylono. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 decyzją nr 58/81 z 12.12.1981 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Od 14.12.1981 przebywał w AŚ w Gdańsku, następnie od 18.12.1981 w OO w Strzebielinku. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 94 z 6.03.1982 wobec ww. internowanie uchylono. IPN Gd 159/83
Akta paszportowe W aktach paszportowych Jana Kossa znajduje się notatka służbowa sporządzona 11.09.1985 przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku oraz notatka służbowa z 04.09.1985 sporządzona przez Wydz. II WUSW w Gdańsku zawierająca charakterystykę operacyjną ww. Jan Koss był głównym organizatorem strajku w sierpniu 1980 w Gospodarstwie Transportu Samochodowego Zakładu Zaopatrzenia Polskich Linii Oceanicznych. Członek MKS-u, wiceprzewodniczący Ogólnozakładowego Komitetu Pracowniczego NSZZ "Solidarność" w PLO. Związany z KSS KOR i KPN. Był organizatorem strajków ostrzegawczych w soboty 1981. Za swoją działalność został internowany decyzją nr 58/81 z 12.12.1981. Zwolniony z internowania w marcu 1982. Akta wypożyczył 25.09.1981 Wydz. II KWMO w Gdańsku. IPN Gd 014CO/217 (EAGD 114903)
.