Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław Kazimierz
Nazwisko: Gładys
Miejsce urodzenia: Kotulin
Data urodzenia: 05-03-1931
Imię ojca: Karol
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 28.10.1949 r. Członek OM TUR 1947-22.07.1948. Członek ZMP 22.07.1948-11.1952. Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZMP w Zakładach Mechanicznych im. J. Strzelczyka w Łodzi - brak bliższych danych. Działał w Zarządzie Dzielnicowym ZMP Łódź Górna-Prawa 01.1951-08.1951. Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZMP w Widzewskiej Fabryce Maszyn "Wi-Fa-Ma" 08.1951-10.1951. Żołnierz zawodowy w okresie 05.1954-07.1957. Podczas służby czynnej w wojsku ukończył kurs doskonalenia oficerów politycznych w 1954 r.
Słuchacz Łódzkiej Szkoły Partyjnej 1951-1952 (istnieje również zapis o Wojewódzkiej Szkole Partyjnej w tym samym okresie).
Sekretarz OOP PZPR, członek Egzekutywy KZ PZPR, I sekretarz POP PZPR, sekretarz ekonomiczny KZ PZPR w Zakładach Przemysłu Wełnianego "LODEX" - brak bliższych danych.
W trakcie kariery partyjnej uzupełniał wykształcenie - w dniu 15.07.1978 r. ukończył Zawodowe Studium Administracyjne(uzyskał dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych). Stopień mgr prawa administracyjnego uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim w 1980 r.
Bibliografia: AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa, 1235/10622; Tamże, listy płac za 06.1981-12.1989, 1235/3/219-320.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Wiceprzewodniczący Dzielnicowa Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Dzielnicowy Polesie Łódź PZPR 1965 15-02-1975 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa, 1235/10622, k. 15
Sekretarz Propagandy Komitet Zakładowy Zakłady Przemysłu Wełnianego "LODEX" Łódź PZPR 01-01-1966 1969 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa, 1235/10622, k. 5-6.
Członek Dzielnicowa Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Dzielnicowy Polesie Łódź PZPR 1973 1974 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa, 1235/10622, k. 11
Sekretarz Organizacyjny Komitet Zakładowy Zakłady Przemysłu Wełnianego "LODEX" Łódź PZPR 1974 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa, 1235/10622, k. 19.
I Sekretarz Komitet Zakładowy Zakłady Przemysłu Wełnianego "LODEX" Łódź PZPR 16-01-1977 31-05-1981 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa, 1235/10622, k. 26-29
Sekretarz Organizacyjny Komitet Dzielnicowy Polesie Łódź PZPR 01-06-1981 31-12-1989 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa, 1235/10622, k. 41-42, 63; Tamże, listy płac za 06.1981-12.1989, 1235/3/219-320
.