Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Kazimierz
Nazwisko: Olek
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 23-05-1934
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Rafaela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowany operacyjnie, a następnie rozpracowywany z powodu działalności w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność" i kolportażu podziemnych wydawnictw. SOS przerejestrowano 7.12.1984 na SOR. W grudniu 1987 rozpracowanie przejął Wydz. III. Materiały sprawy złożone 20.12.1989 w archiwum Wydz. „C” WUSW w Olsztynie pod nr. 13613/II zostały zniszczone w styczniu 1990 r. (protokół brakowania nr 36/90). Zniszczono także mikrofilm o nr. 13613/2. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Objęty śledztwem z racji posiadania i kolportowania ulotek i podziemnych wydawnictw. Dwukrotnie ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Olsztyna. Po raz pierwszy 15.06.1988 na 50000 zł grzywny i przepadek „nielegalnych wydawnictw i znaczków” za to, że 28.04.1988 w Olsztynie w celu rozpowszechniania „zgromadził większe ilości nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez »Solidarność«”. Orzeczenie utrzymane przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Olsztyńskim. Ponownie skazany 1.09.1988 na 50000 zł grzywny, 50000 zł nawiązki i konfiskatę ulotek za to, że 31.08.1988 zostawił w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie plik ulotek podpisanych przez „Solidarność”, a następnie w przy wejściu do tego kościoła „kolportował nielegalne wydawnictwa”. IPN Bi 086/249 (5759/III), IPN Bi 0090/1180/1-2 (5759/3)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jako członek zarządu Regionu Warmii i Mazur nielegalnej Polskiej Partii Zielonych objęty rozpracowaniem w ramach SOR krypt. „Zieloni”. Materiały sprawy zostały zniszczone. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.