Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-02-2020 08:39

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Janusz Władysław
Nazwisko: Zemke
Miejsce urodzenia: Kowalewo Pomorskie
Data urodzenia: 24-02-1949
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1968, członek ZMS od 1964. W okresie 1972-1974 przewodniczący ZW ZMS. 1973-1976 członek ZG ZMS w Warszawie. Od 1976 członek ZG ZSMP w Warszawie. 1977-1980 inspektor w Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu przy KC w Warszawie. Poseł na sejm X kadencji.
Ppl Wa 133/08/3 zarządzenie z dnia 07.10.2008 r. dotyczące Janusza Władysława Zemke – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Uczelniany Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń PZPR 1969 1970 AAN, KC PZPR, CK/X-567.
Członek Komitet Wojewódzki Bydgoszcz PZPR 1972 1974 AAN, KC PZPR, CK/X-567.
Starszy Inspektor Wydział Socjalno-Zawodowy Komitet Centralny Warszawa PZPR 1980 1981 AAN, KC PZPR, V/499.
Sekretarz Ds. Propagandy Komitet Wojewódzki Bydgoszcz PZPR 14-01-1981 24-11-1983 AP Bydgoszcz, KW PZPR, 51/330, Konferencje, Posiedzenia Plenarne, Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego, Delegaci na Zjazdy PZPR 1948-1986.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Wojewódzki Bydgoszcz PZPR 24-11-1983 2-10-1986 AP Bydgoszcz, KW PZPR, 51/330, Konferencje, Posiedzenia Plenarne, Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego, Delegaci na Zjazdy PZPR 1948-1986.
Zastępca Kierownika Wydział Polityczno-Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 1986 1989 AAN, KC PZPR, V/499.
Zastępca Kierownika Sekretariat Komisji Pracy Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 1989 AAN, KC PZPR, V/499.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Bydgoszcz PZPR 14-09-1989 01-1990 Obrady KW PZPR. Janusz Zemke I Sekretarzem KW w Bydgoszczy, "Gazeta Pomorska", 15 IX 1989.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w materiałach administracyjnych Dep. III MSW z okresu 1984-1989 dot. osób zajmujących wyższe stanowiska w urzędach państwowych. Akta zawierają krótkie charakterystyki Janusza Zemke, syntetyczne dane biograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i w aparacie partyjnym PZPR, oraz informacje na temat przyznanych odznaczeń państwowych i wyjazdów zagranicznych. Akta o sygn. IPN BU 01210/23 (poprzednia sygn. Ks 4/2252, Spis 251 poz. 28), s. 368-371; IPN BU 01210/24 (Ks 4/2253, Spis 251 poz. 27), s. 410-413; IPN BU 01210/25 (Ks 4/2254), s. 122-128.
Akta paszportowe (EAEA 12959). Karta PZ-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW dotycząca akt o sygn. (EAEA 12959); akta sygn. IPN By 167/1950 (EABY 12959) i sygn. IPN BU 1005/224408 (EAGM 224408). Akt paszportowych o sygn. EAEA 12959 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 133/08/3 zarządzenie z dnia 07.10.2008 r. dotyczące Janusza Władysława Zemke – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.