Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Klincewicz
Miejsce urodzenia: Połęcko
Data urodzenia: 02-01-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga
Znany/a też jako:
Bolesław Trabski
urodzony/a 02- 01-1948 Połęcko
Imiona rodziców: Józef JadwigaTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie środowiska redakcji i współtwórców biuletynu "Solidarność Gorzowska". Mat. o sygn. 676/II zostały zniszczone. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany za wywoływanie niepokoju publicznego, osadzony w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu, zwolniony 01.04.1983 r. IPN Sz 14/24 (81/83)
Akta sądowe Skazany za udział w akcji protestacyjnej i nawoływanie do nieposłuszeństwa oraz przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego. IPN Sz 17/7 (II K 132/82/dor)
Akta kontrolno-śledcze Poniżanie oragnu państwowego w obowiązującym porządku prawnym stanu wojennego. IPN Sz 03/34 (97/III)
Akta prokuratorskie Organizacja manifestacji byłych członków NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" IPN Sz 18/19 t. 1-2 (II K 94/83)
Akta kontrolno-śledcze Sprawa dot. kradzieży broni z LOK Gorzów Wlkp. oraz założenia nielegalnej organizacji. IPN Po 030/189/1 (6459/III)
Sprawa Operacyjnego Ropracowania [SOR] Dot. kradzieży broni z LOK Gorzów Wlkp. oraz założenia nilegalnej organizacji celem obalenia ustroju PRL. IPN Po 030/189/2 (6459/III)
Faktologia - opracowanie Faktologia - Organizacja Młodzieżowa bez nazwy - Gorzów Wlkp. 1965. IPN Po 060/119/4 (162/3/8)
Akta operacyjno-śledcze Śledztwo w sprawie przesłania do Radia Wolna Europa informacji mogących wyrządzić szkodę interesom PRL. IPN Po 030/204/1 (6594/III)
Akta operacyjno-śledcze, podręczne śledztwa Śledztwo w sprawie przesłania do Radia Wolna Europa informacji mogących wyrządzić szkodę interesom PRL. IPN Po 030/204/2 (6594/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontakty z obywatelem podejrzanym o działalność dywersyjną, kontrola operacyjna członków Zarządu Regionu Wielkopolska, współzałożyciel PPD. IPN Po 08/1579 (11577/II)
Akta internowanego Internowany, osadzony w ZK Głogów. IPN Wr 30/108 (107/82)
Akta penitencjarne Dokumentacja osadzonego. IPN Wr 163/11 (329/71)
Akta penitencjarne Historie chorób szpitala przy AŚ we Wrocławiu dot. osób represjonowanych z motywów politycznych. IPN Wr 231/410 (57/1152)
.