Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Szymon
Nazwisko: Liese
Miejsce urodzenia: Grodzisk Mazowiecki
Data urodzenia: 23-10-1951
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Grażyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach sprawy, w ramach której rozpracowywano działalność KSS KOR. W kartotece SB odnotowany jako członek Biura Interwencji KSS KOR i „założyciel regionalnej wszechnicy robotniczej w Płocku”. IPN BU 0204/1405 (50966/II), IPN BU 01224/1911 (12882/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęty kontrolą operacyjną jako podejrzany o „wspieranie osób prowadzących wrogą działalność”. Na podstawie doniesień agenturalnych SOS przekwalifikowano 1.02.1978 na SOR. Sprawę wraz z materiałami przekazano 14.11.1979 do dalszego prowadzenia Wydz. III KWMO w Płocku. Materiałów brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dalszy ciąg SOR krypt. „Poligraf”. Rozpracowywany jako „podejrzany o wspieranie osób prowadzących wrogą działalność polityczną” w filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, a następnie jako działacz NSZZ „Solidarność”. Sprawa zakończona po emigracji Grzegorza Liesego w 1983 r. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały złożone 27.03.1984 w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod nr. 827/II zostały zniszczone. Materiały zniszczono - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany od 13.12.1981 do 31.05.1982 na wniosek Wydz. III KWMO w Płocku z powodu aktywnej działalności w KSS KOR i w NSZZ „Solidarność”. Osadzony we Włocławku. IPN BU 02944/34, t. 1 (55/III), IPN By 080/432 (33/9), IPN Po 161/1
Akta internowanego Od 13.12.1981 do 31.05.1982 internowany w Zakładzie Karnym we Włocławku. IPN By 88/178 (31/82/128)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych od 1.02.1978 na wniosek Wydz. III KSMO, a następnie do wszystkich krajów świata od 1.03.1980 przez Wydz. III KWMO w Płocku. Pierwsze zastrzeżenie zarejestrowane w dzienniku rejestracyjnym „faktów-zdarzeń” KSMO pod nr. 18742, drugie w dzienniku rejestracyjnym KWMO w Płocku pod nr. 4735. Zakaz anulowany 11.05.1983 z powodu wyjazdu na emigrację. IPN BU 1056/31129 (EAPL/31129), IPN BU 1005/97783 (EAGM/97783)
.