Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław
Nazwisko: Porwich
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 17-08-1966
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Henryka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 28.12.1982 zarejestrowany pod numerem rej. 5800 przez Wydz. III KWMO/WUSW Gorzów Wielkopolski jako rozpracowywany w ramach SOS (następnie przekwalifikowanej na SOR) krypt. "Iskra" nr 5614. Był podejrzewany o członkostwo w Młodzieżowym Ruchu Oporu, kolportaż ulotek o treści "antypaństwowej" i malowanie haseł "Solidarność Walczy". W konsekwencji sprawy zatrzymany i, jako nieletni, osadzony w Izbie Dziecka, a następnie wszczęto wobec niego postępowanie karne (26.04.1983 wyrok Sądu Rejonowego Wydz. Rodzinnego i Nieletnich w Myśliborzu, sygn. sprawy NK 13/83 - orzeczono wobec niego dozór kuratora sądowego). Zdjęty z ewidencji w dniu 28.11.1987 z powodu "zaniechania wrogiej działalności". W 1987 r. materiały włączono do SOR krypt. "Dezerterzy" numer rej. 8605, zniszczonej przez SB w dniu 12.01.1990. Karta E-16, karta EO-13-A i karta EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 5800 i 5614; inwentarz akt działu III KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 103/III; repertorium Wydziału Śledczego KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 5 za 1983 r.; akta kontrolne śledztwa o sygn. IPN Sz 03/39 (103/III); karta EO-13-A z kartoteki Biura "C" MSW.
Podejrzany o udział w zbiegowisku ulicznym przy katedrze w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 1.05.1984; zastosowano areszt tymczasowy, który uchylono w dniu 11.05.1984. W dniu 10.05.1984 przeciwko J. Porwichowi i trzem innym osobom skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. W dniu 28.06.1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim (syg. akt II K 633/84) za "nielegalne zbiegowisko w dniu 01.05.1984 oraz kolportaż <<Feniksa>>" na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Postanowieniem z 25.07.1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim; inwentarz akt działu III KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 121/III; repertorium Wydz. Śledczego KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 10 za 1984 r.; akta kontrolne śledztwa w sprawie Ds. 18/84, sygn. IPN Sz 03/50 (121/III); akta penitencjarne (tymczasowo aresztowanego) Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu o sygn. IPN Sz 14/40 (103/84); akta Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. o sygn. IPN Sz 18/17 t. 1-2 (II K/633/84); akta sygn. IPN Sz 205/4, protokół brakowania akt postępowania przygotowawczego w sprawie Ds. 18/84; karta EO-13-A z kartoteki Biura "C" MSW.
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów do wszystkich krajów świata na okres: 04.11.1984-03.05.1986, sygn. Z-V-2581/84/GO, wniesionym przez Wydział Śledczy WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Akta o sygn. IPN Sz 05/8 t. 37 (8/90); karta z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
W dniu 06.05.1988 zarejestrowany pod numerem 9037 przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim jako rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Dezerterzy" o numerze rej. 8605. Kontrolę operacyjną prowadzoną w ramach SOR krypt. "Dezerterzy" zakończono 12.01.1990, materiały SOR zostały zniszczone w dniu 12.01.1990. Karta EO-4/77, karta Mkr-2, karta EO-13-A i karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 9037 i 8605.
Oskarżony o to, że w dniu 07.05.1988 w Gorzowie Wielkopolskim zmuszał funkcjonariusza MO do zaniechania czynności służbowych i przeszkadzał w aresztowaniu podejrzanych o nadawanie na częstotliwości programu 1 TVP audycji "Radia Solidarność". Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30.11.1988 postępowanie zostało umorzone wobec braku dostatecznych dowodów winy. Repertorium Wydz. Śledczego KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 3 za 1988 r.; inwentarz archiwalny akt działu III KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 208/III; inwentarz archiwalny spraw śledczych Wydz. "C" WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 10/S/84 ; akta kontrolno-śledcze w sprawie Ds. 10/88 Wydz. Śledczego WUSW w Gorzowie Wlkp. sygn. IPN Sz 03/89 (208/III).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Sz 470/43400 (EAGO 43400).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Sz 603/15 zarządzenie z dnia 08.04.2016 r. dotyczące Jarosława Porwicha – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.