Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Piotr
Nazwisko: Tubelewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-08-1955
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta postępowania przyspieszonego w sprawie grupy osób (w tym Tomasza Tubelewicza), które „podejmowały działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego, polegające na gromadzeniu, przechowywaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw”. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi 18.10.1985 r. skazał Tomasza Tubelewicza na 2 lata więzienia, konfiskatę „przedmiotów przestępstwa” oraz opublikowanie wyroku w „Życiu Warszawy”. Sąd Wojewódzki w Warszawie 01.08.1986 r. umorzył sprawę na mocy amnestii. IPN BU 0331/364 (3220/III)
Akta penitencjarne Materiały dotyczą pobytu w areszcie, w związku ze sprawą kolportażu podziemnych wydawnictw. IPN BU 516/737 (370/85)
Akta paszportowe Zastrzeżono wyjazdy do wszystkich krajów świata od 22.10.1985 do 18.10.1988 r. na wniosek Wydz. Śledczego SUSW w związku z udziałem w rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw. IPN BU 728/83054 (EAGP/83054)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Brak możliwości ustalenia powodu zarejestrowania. Materiały zniszczono 12.09.1989 r. - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.