Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Piotr
Nazwisko: Tubelewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-08-1955
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tomasz Tubelewicz, mieszkaniec Warszawy, od 17.10.1985 wraz z 4 innymi osobami został objęty postępowaniem przyśpieszonym Wydz. Śledczego SUSW nr D-67/85 w sprawie „gromadzenia, przechowywania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw”. Sprawa została wszczęta na podstawie informacji Wydz. III-2 SUSW. Zatrzymany 16.10.1985, następnego dnia podczas przeszukania w jego mieszkaniu SB skonfiskowała liczne publikacje bezdebitowe: książki, broszury, pocztówki, znaczki i plakietki. Sprawa przekazana 18.10.1985 do rozpatrzenia w trybie przyśpieszonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi, który tego samego dnia skazał Tomasza Tubelewicza na 2 lata więzienia, konfiskatę „przedmiotów przestępstwa”, opublikowanie wyroku w gazecie „Życie Warszawy” i opłacenie kosztów sądowych. Tymczasowy areszt został uchylony 28.11.1985, natomiast postępowanie zostało umorzone 1.08.1986 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie na mocy amnestii. IPN BU 0331/364 (3220/III).
Tomasz Tubelewicz po zatrzymaniu 16.10.1985 za działalność w podziemnym ruchu wydawniczym został osadzony 18.10.1985 w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, a następnie 22.10.1985 w Zakładzie Karnym Warszawa-Służewiec. Zwolniony 29.11.1985. IPN BU 516/737 (370/85).
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 22.10.1985 do 22.10.1987 na wniosek Wydz. Śledczego SUSW z powodu udziału w „gromadzeniu, przechowywaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw”. Zastrzeżenie anulowane 18.10.1988. IPN BU 728/83054 (EAGP 83054).
Tomasz Tubelewicz od 11.11.1985 został objęty zabezpieczeniem operacyjnym zarejestrowanym przez Sekcję VII Wydz. III-2 SUSW pod nr. 43610. Powód zabezpieczenia jest nieznany, ale wiadomo, że funkcjonariusze Sekcji VII zajmowali się m.in. „wrogą działalnością radiową i telewizyjną «Solidarności»” oraz podziemnymi wydawnictwami „Kos” i „Most”. Materiały sprawy zostały zniszczone 12.09.1989 z powodu „braku wart[ości] oper[acyjnej]”. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.