Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert Eugeniusz
Nazwisko: Naklicki
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 07-12-1966
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zakłócanie uroczystości pierwszomajowych. Mat. o sygn. 14956/II zostały zniszczone; wpis na podstawie karty Mkr-2, inwentarza archiwalnego
Akta prokuratorskie Kolportaż wydawnictw bezdebitowych na terenie Szczecina IPN Sz 20/26 t. 1 (II Ds. 27/86)
Akta kontrolne śledztwa Kolportaż wydawnictw bezdebitowych przez członków organizacji "Federacja Młodzieży Walczącej" w Szczecinie. IPN Sz 0054/29 (14913/3)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Działalność w ruchu "Wolność i Pokój". Sprawa rejestrowana pod numerem 35720 i prowadzona początkowo jako KE, w dniu 4.02.1987r. przekształcona w SOR. W dniu 3.05.1988r. pod numerem 33916 Robert Naklicki został zarejestrowany do sprawy jako figurant. IPN Sz 0011/1970 (17620/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola operacyjna dot. organizowania nielegalnej manifestacji przez ruch "Wolność i Pokój" w Szczecinie. W aktach sprawy odnaleziono zapisy, z których wynika, że Robert Naklicki był figurantem SOR o kryptonimie "Grafika". Nie udało sie jednak odnaleźć bliższych informacji na ten temat. IPN Sz 0053/252 (16644/2)
Akta Administracyjne "Korespondencja Wydz. Śledczego WUSW". W aktach znajduje się korespondencja w sprawie skargi wniesionej przez R. Naklickiego na "postępowanie funkcjonariuszy WUSW w Szczecinie". R. Naklicki jest wymieniony również w "wykazie osób przewidzianych do prewencyjnego zatrzymania na okres wizyty papieża w Szczecinie przez Wydz. III-1". IPN Sz 0012/475 t. 48 (1515/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Namalowanie w dniu 15.09.1987r. "wrogich napisów" na murze okalającym jednostkę wojsk radzieckich w Szczecinie. Mat. o sygn. 16897/II brak-wpis na podst. zapisów ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie środowiska "Niezależnego Związku Studentów" w Szczecinie. IPN Sz 0053/668 (17586/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kolportaż ulotek NSZZ "Solidarność, "WiP" i Federacji Młodzieży Walczącej wzywających do bojkotu referendum w dniu 29.11.1987. Mat. o sygn. 17103/II brak-wpis na podst. zapisów ewidencyjnych
.