Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Franciszek
Nazwisko: Markuszewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-12-1956
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Markuszewski występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Karierowicze", nr 104469, prowadzonej w latach 1987-1990 przez Wydz. II Departamentu III MSW. Sprawa została założona z powodu reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). W tomie 5 akt znajdują się materiały dot. Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Kabaret" (nr rejestr. 48923) założonej w związku z uzyskaniem informacji o tworzeniu przez kierownictwo Polskiej Partii Socjalistycznej tzw. Okręgowych Komitetów Robotniczych PPS. Sprawa była prowadzona przez SUSW. Teczka zawiera także materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Elipsa" (nr rejestr. 55879) prowadzonej przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu dot. struktury Polskiej Partii Socjalistycznej. IPN BU 0248/257 (55665/II) t. 1-3, 5, 13, IPN BU 01228/2635 (55665/2) mikrofilm.
Krzysztof Markuszewski 15.08.1988 został zarejestrowany pod nr 55604 przez Wydz. III-2 SUSW w Warszawie w kategorii "Zabezpieczenie". W dn. 16.02.1989 materiały zostały przekazane do Wydz. II Departamentu III MSW, a następnie 31.08.1989 zwrócone do Wydz. III-2 SUSW. Akta zniszczono 28.01.1990 z powodu "nieprzydatności operacyjnej". Materiałów brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Wydział Śledczy SUSW w Warszawie prowadził przeciwko Krzysztofowi Markuszewskiemu postepowanie (nr RSOW 43/89) w sprawie o wykroczenie z powodu, że "w dniu 21.02.89 r. w godz. 14.00-16.00 w Warszawie na ul. Krakowskie Przedmieście w pobliżu Uniwersytetu Warszawskiego podejmował działania zmierzające do wywołanie niepokoju publicznego w ten sposób, iż przenosił bez wymaganego zezwolenia ulotki dot. PPS oraz wystawił na widok publiczny w miejscu do tego nieprzeznaczonym transparent o treści: >KPN<". Kolegium Rejonowe Warszawa-Śródmieście postanowienie z dn. 19.06.1989 sprawę umorzyło. IPN BU 01326/1123 (RSOW 43/89).
Materiały audiowizualne. Zestawienie filmów operacyjnych dotyczących wydarzeń jakie miały miejsce w Warszawie w okresie od marca 1988 do lutego 1989 zrealizowanych w Wydział XV Biura "B" MSW. Jeden z filmów dot. wiecu zorganizowanego 21.01.1989 na terenie Uniwersytetu Warszawskiego przez KPN, PPS i NZS. Na filmie widać młodych ludzi, którzy przez bramę główna UW podają przechodniom ulotki. Na materiale widoczny m.in. Krzysztof Markuszewski. IPN BU 1196/4 (687/4).
.