Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Buczak
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 06-02-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Buczak w dniu 22.06.1989 został zarejestrowany pod nr. 26683 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Powrót" (nr 26158) przez Wydz. V WUSW Rzeszów jako członek Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" przy WSK Rzeszów. Sprawę zakończono 24.07.1989, materiały w dniu 26.09.1989 złożono w archiwum pod sygn. 18170/II, a następnie zmikrofilmowano. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" WUSW Rzeszów; karta EO-4/77 z kartoteki kryptonimowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów; karta Mkr-2 z kartoteki Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 26683; dziennik rejestracyjny WUSW Rzeszów, poz. 26158; dziennik archiwalny spraw ewidencji operacyjnej, poz. 18170; dziennik archiwalny mikrofilmów spraw ewidencji operacyjnej WUSW Rzeszów, poz. 1519; akta o sygn. IPN Rz 044/929 (18170/II), mikrofilm o sygn. IPN Rz 00213/3 (18170/II).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl-Rz-478/10 - Zarządzenie z dn. 7.07.2011 r. dot. Wojciecha Buczaka - prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.