Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Nachumeniuk
Miejsce urodzenia: GOŚCIESZOWICE
Data urodzenia: 18-07-1950
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981 - 11.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Goleniowie. W okresie 11.01.1982 - 04.02.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Powód internowania - "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej". IPN Sz 266/130
Akta dochodzeniowo-śledcze Przebywając w więzieniu w Wierzchowie Pomorskim - "znieważył funkcjonariusza służby więziennej oraz stosował groźby bezprawne". 24.06.1982 Prokurator Rejonowy w Drawsku Pomorskim umorzył śledztwo. IPN Sz 00106/200 (5962/III)
Akta internowanego Po zwolnieniu z internowania "podjął ponownie działalność na rzecz zawiązanego związku RI". Powtórnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim od 15.09.1982 do 17.11.1982. IPN Sz 266/130
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie i kontrola operacyjna R. Nachumeniuka w ramach SOR przez Wydz. IV w Szczecinie. 19.03.1985 przejęty przez Pion VI w Kamieniu Pom. Od 08.12.1987 przekwalifikowany i kontrolowany w ramach KE. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta administracyjne Meldunki operacyjne dot. spotkań rolników indywidualnych w ramach duszpasterstwa rolników, w których wymieniony jest Ryszard Nachumeniuk jako działacz podziemnych struktur "Solidarności" Rolników Indywidualnych. IPN Sz 0012/222 t.2.
Akta paszportowe Postanowienie o zatrzymaniu wyjazdów do WKŚ od 01.02.1982 od 31.12.1983 przez Wydz. IV KWMO Szczecin - "zachodzi obawa, że przy wyjazdach za granicę może odmówić powrotu jako prześladowany za dzialalność związkową". EASz 117673
.