Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Ubysz
Miejsce urodzenia: Więcbork
Data urodzenia: 28-02-1937
Imię ojca: Edward
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa kontrolno-śledcza Zatrzymany w dniu 25.08.1950 r. Podejrzany o rozrzucenie w Więcborku ulotek o wrogiej treści oraz działanie w nielegalnej organizacji "Bitwa o Wolność" w okresie 1946 do chwili aresztowania. Sprawę umorzono ze względu na młody wiek aresztowanego. IPN BY 070/4077 (4175/III), IPN Ld pf 12/1130 (3641/III)
Akta administracyjne-charakterystyki Charakterystyka nielegalnej organizacji młodzieżowej "Bitwa o Wolność" działającej od 1946 do 03.09.1950 r. na terenie Więcborka. IPN BY 09/7
Sprawa agenturalno-grupowa Od jesieni 1953 r. do chwili aresztowania należał do nielegalnej organizacji "Gwardia". W kwietniu 1954 r. brał udział w akcji przecięcia kabla telekomunikacyjnego łączącego Łódź z Warszawą oraz stolicami krajów wschodnich i zachodnich. IPN Ld 014/33, IPN Ld 047/32 (01450/II)
Akta dochodzeniowo-śledcze W okresie 1953-24.10.1955 r. brał udział w działaniach organizacji "Gwardia". Decyzją Sądu Wojewódzkiego dla miasta Łodzi z dnia 20.03.1956 r. umieszczony na obserwacji w szpitalu skąd zbiegł 11.05.1956 r. Dnia 29.05.1956 r. osadzony w więzieniu w Łodzi. 01.06.1956 r. postanowienie o areszcie umorzono na mocy ustawy o amnestii z 27.04.1956 r. IPN Ld 5/80, IPN Ld pf 12/1130 (3641/III), IPN Ld pf 15/24 (245/III-N)
Akta administracyjne-charakterystyki Charakterystyka nr 234 nielegalnej organizacji "Gwardia" działającej od 1953 do 25.10.1955 r. w Łodzi. IPN Ld 030/234, IPN Ld pf 10/433 t. 4 (508/X)
Akta administracyjne Sprawozdania i analizy miesięczne, kwartalne oraz roczne kierownictwa WUdsBP Łódź, Wydziału III WUdsBP Łódź, Wydziału Śledczego WUdsBP Łódź dotyczące stanu bezpieczeństwa miasta i województwa. IPN Ld pf: 10/6 (6/X), 10/47 (49/X), 10/70-71 (73-74/X), 10/589 (734/X).
.