Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa
Nazwisko: Aleksandrowicz
Nazwisko rodowe: Bińkowska
Miejsce urodzenia: Terenicz
Data urodzenia: 23-04-1959
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 1/84 - prowadzonego przez SB z WUSW Bielsko-Biała w roku 1984 - zawierają między innymi zapisy dotyczące Teresy Aleksandrowicz (wówczas Teresy Bińkowskiej). Była bowiem "podejrzana o kolportaż ulotek" krytycznych wobec władz PRL oraz o "udział w nielegalnej organizacji". W związku z tym od dnia 9 grudnia 1983 do lipca 1984 była tymczasowo aresztowana. W dniu 25 lipca 1984 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej umorzył postępowanie karne wobec ww. na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. Akta kontrolne śledztwa nr RSD 1/84 złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 462/III. Materiały o sygn. 462/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teresa Aleksandrowicz (wówczas Bińkowska) występuje w obszernych aktach śledztwa SB z WUSW Bielsko-Biała (nr 4/1983) z lat 1983-1985 "w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw" przez podziemne struktury NSZZ "Solidarność". To śledztwo było prowadzonego przeciwko Jerzemu Bińkowskiemu i 11-tu "innym podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 i 2 kodeksu karnego". IPN Ka 013/120 (542/III).
Teresa Aleksandrowicz (wówczas Bińkowska) figuruje jako "zatrzymana" w "Repertorium spraw prowadzonych przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW w Bielsku-Białej za lata 1975-1990" - w tzw. książce kontroli spraw. IPN Ka 064/150 (Śl/138).
Teresa Aleksandrowicz występuje w aktach Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej z roku 1983 - dotyczących Grażyny Staniszewskiej i grupy innych osób prowadzących "kolportaż nielegalnych ulotek". IPN Ka 29/10 t. 3 (Ds 9/1983/S).
Akta penitencjarne Zakładów Karnych w Cieszynie, Żywcu i Katowicach z lat 1983-1984 zawierają między innymi zapisy dotyczące Teresy Aleksandrowicz (wówczas Teresy Bińkowskiej). Od dnia 9.12.1983 r. była ona bowiem tymczasowo aresztowana w związku ze śledztwem SB z WUSW Bielsko-Biała. Zanotowano, iż ww. została zwolniona z aresztu w dniu 9.07.1984. IPN Ka 31/11 (DE-70).