Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Adamczyk
Miejsce urodzenia: NYKIEL
Data urodzenia: 24-05-1934
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z zachowanych materiałów kartotecznych wynika, że Józef Adamczyk w latach 1977-1980 był rejestrowany pod nr 3050 jako figurant Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim "Konfederacja" (nr rej 761). Rozpracowanie prowadzono w związku z operacyjną kontrolą toruńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Rozpracowanie ww. zakończono z powodu zaprzestania działalności we wspomnianej organizacji. Prowadzenie SO krypt. "Konfederacja" zakończono wiosną 1985. W dniu 22.04.1985 materiały złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW w Toruniu pod sygn. 24/IV, następnie 15.01.1990 zostały one zniszczone. Materiały o sygn. 24/IV zniszczono 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych - karty ewidencyjne DE-14/0, karty Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Bydgoszczy.
Teczka zawiera akta dotyczące internowania Józefa Adamczyka w związku z jego działalnością w NSZZ "Solidarność" oraz kolportażem nielegalnych wydawnictw wydawanych przez podziemne struktury "Solidarności". Ww został internowany 29.10.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie na wniosek komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu na zasadzie art 4 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Internowanie uchylono 3.12.1982. IPN By 082/1 t. 1- akta internowania.
Akta internowanego Józefa Adamczyka. Józef Adamczyk był internowany na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Toruniu od 29.10.1982 do 03.12.1982 w Ośrodku Odosobnienia Kwidzyn z powodu "nie przestrzegania obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". Teczka zawiera nakaz zatrzymania, decyzję nr 296/82 o internowaniu, kartę ambulatoryjną internowanego, decyzję o uchyleniu internowania. IPN Gd 162/358 (359/12/82) - akta internowanego.
Materiały Sprawy Obiektowej "Zdrajcy" ( nr rej 1064) prowadzonej w latach 1975- 1990 przez Wydział II KWMO/WUSW w Toruniu w związku z inwigilacją i rozpoznaniem środowisk uciekinierów, bądź osób odmawiających powrotów do PRL z krajów kapitalistycznych. W materiałach sprawy z lat 1982-1984 przechodzi osoba Józefa Adamczyka (nr rej 8484), wobec którego zaistniało podejrzenie że utrzymuje kontakty z uciekinierami z PRL. Rozpracowanie Józefa Adamczyka zakończono z powodu "niestwierdzenia wrogiej działalności". Prowadzenie SO krypt. "Zdrajcy" zakończono w 1990 roku. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" w Toruniu do nr 163/IV. IPN By 083/68 (163/IV).
Akta Wydz. Śledczego KWMO/WUSW w Toruniu dot. śledztwa w sprawie "ulotek ujawnionych w różnych miejscach na terenie Torunia" w październiku 1982 na terenie Torunia. W materiałach śledztwa przechodzi osoba Józefa Adamczyka, u którego w dniu 28.10.1982 podczas rewizji ujawniono "nielegalną literaturę". W efekcie tego Józef Adamczyk został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. 14.04.1984 akta śledztwa złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Toruniu pod sygn. 197/III. IPN By 082/144 t. 10, 13 (197/III).
Z zapisów kartotecznych dotyczących ww. wynika, że Józef Adamczyk otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) w okresie od 18.03.1983 do 18.03.1985 z powodu "działalności w NSZZ >Solidarność<, kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz ankietowania pracowników na temat strajków". Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
.