Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław Franciszek
Nazwisko: Mach
Miejsce urodzenia: Przychody
Data urodzenia: 22-04-1938
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Członek ZMS. W PZPR od 1961 r. Wiceprzewodniczący WKZZ w Koszalinie (1968 - 1971). Przewodniczący Prezydium WRN w Koszalinie (grudzień 1972 - grudzień 1973 r.). Wojewoda koszaliński (grudzień 1973 - czerwiec 1975 r.). Poseł na Sejm PRL (marzec 1976 - marzec 1980 r.). Na emeryturze od 01.05.1982 r.
Rozbieżności:
Na konferencji wojewódzkiej z dn. 13.11.1975 r. wybrany I Sekretarzem KW PZPR w Słupsku.
Źródła: APK O/Słupsk, KW PZPR, sygn. 1469; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Powiatowy Kołobrzeg PZPR 28-03-1971 24-11-1972 AAN, KC PZPR, sygn. V/252; AP Koszalin, akta osobowe KW PZPR w Koszalinie, 1755; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 390.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Koszalin PZPR 09-04-1973 1975 AP Koszalin, KW PZPR w Koszalinie, 907/34,36.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Słupsk PZPR 06-06-1975 21-12-1977 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 326.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-12-1976 20-07-1981 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 179.
Minister Ministerstwo Przemysłu Lekkiego Warszawa 17-12-1977 8-10-1980 AAN, KC PZPR, sygn. V/252; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 202.
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 08-10-1980 31-10-1981 AAN, KC PZPR, sygn. V/252; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 176.
Wiceprezes Najwyższa Izba Kontroli Warszawa 02-1985 10-1990 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 174.
.