Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aurelia Jadwiga
Nazwisko: Fraszek
Nazwisko rodowe: Bartos
Miejsce urodzenia: Dubno
Data urodzenia: 09-11-1933
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aurelia Fraszek 05.03.1981 została zarejestrowana przez Wydz. III"A" KW MO w Opolu pod nr. 26336 w kategorii OZ (osoba zastrzeżona). Dnia 09.03.1983 materiały dot. ww. przekazano do SB Kluczbork. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Dokumentacja różna KW MO w Opolu dot. członków nielegalnych organizacji, osób internowanych. W aktach zachowały się materiały dot. internowania Aurelii Fraszek, na podstawie Decyzji nr 56/82 z 20.05.1982. Z zachowanych materiałów wynika, iż ww. została internowana na wniosek KM MO w Kluczborku, jako jeden z głównych organizatorów "Solidarności” wśród nauczycieli w Kluczborku. Zwolniona na podstawie Decyzji Nr 94/82 o uchyleniu internowania z 16.07.1982. IPN Wr 012/3196 t. 2, 11, 14 (2499/III).
Akta internowanej Aurelii Fraszek umieszczonej w okresie 23.05.1982 - 24.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "w okresie stanu wojennego podejmowała czynności przygotowawcze mogące zmierzać do prowadzenia działalności wymierzonej przeciwko interesom i bezpieczeństwu państwa”. IPN Bi 53/18.
Dnia 09.03.1982 Aurelia Fraszek została zarejestrowana przez SB Kluczbork pod nr. 28520 i objęta kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Żmija” jako "osoba systematycznie uaktywniająca się w sytuacjach skomplikowanych politycznie". Ww. była jednym z głównych organizatorów "Solidarności” wśród nauczycieli w Kluczborku. Po wprowadzeniu stanu wojennego wrogo wypowiadała się na temat decyzji władz centralnych, negowała udział uczniów w obchodach pierwszomajowych, a po zawieszeniu stanu wojennego nadal utrzymywała kontakty z działaczami NSZZ "Solidarność”. W aktach zachowały się również dokumenty z okresu rejestracji ww. jako OZ (nr rej. 26336). Prowadzenia KE zakończono 14.03.1984, bowiem "figurantka odizolowała się od innych figurantów powiązanych z podziemiem politycznym”. Akta złożono w archiwum pod sygn. 11842/II w 1984 roku i zmikrofilmowano. IPN Wr 065/882 (11842/2) mikrofilm.
.