Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Cyprian
Nazwisko: Mysłek
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 26-09-1959
Imię ojca: Edward
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tomasz Mysłek - w latach 1979-1982 student filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego i od września 1980 r. uczestnik "Ruchu Młodej Polski" (RMP) - występował w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Arka" (nr rej. 56436). Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. II / III / V Departamentu III MSW w latach 1979-1988 i dotyczyła rozpracowania i operacyjnej kontroli organizacji "Ruch Młodej Polski" - założonej w lipcu 1979 r. przez studenckie i młodzieżowe środowiska Gdańska, Poznania i Łodzi. IPN BU 0716/217 t. 1-3 (54427/II), IPN Gd 340/1.
Tomasz Mysłek figuruje w aktach internowania wytworzonych w KW MO w Łodzi w okresie od grudnia 1981 do października 1982 oraz w materiałach Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi - dotyczących osób internowanych z terenu województwa łódzkiego. Tomasz Mysłek, w latach 1980-1981 "aktywny działacz" Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim i Ruchu Młodej Polski, "student filologii germańskiej UŁ", został zatrzymany dnia 15.12.1981 w Łodzi. Internowany od dnia 16.12.1981 na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi (nr 146) w tzw. Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, następnie od dnia 6.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, a od 20.08.1982 w więzieniu w Kwidzynie. Zwolniony z internowania z dniem 7.10.1982. IPN Gd 162/184 (183/10/82), IPN Ld pf 86/21 t. 7 (1360/III).
Figuruje w aktach osobowych internowanego prowadzonych od 16 grudnia 1981 r. do października 1982 przez kolejne "Ośrodki Odosobnienia": w Sieradzu, Łowiczu i w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Zapisano w nich, iż Tomasz Mysłek został osadzony w tych więzieniach na podstawie art. 42 dekretu o stanie wojennym "ze względu na uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności w czasie obowiązywania stanu wojennego nie będzie przestrzegał porządku prawnego lub będzie prowadził działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa". IPN Gd 162/184 (183/10/82).
W dniu 7 lipca 1982 r. Tomasz Mysłek został zarejestrowany pod numerem 46002 do operacyjnej kontroli w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Marzyciel". Ten Kwestionariusz Ewidencyjny był prowadzony przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. W aktach ewidencyjno-kartotecznych funkcjonariusz SB zapisał między innymi: "Przed grudniem 1981 r. aktywny działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŁ. Ponadto po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował ulotki na terenie MPK [Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego] nawołujące do strajku". Prowadzenie ww. Kwestionariusza Ewidencyjnego zakończono dn. 8.11.1982, następnie materiały te złożono do archiwum Wydz. "C" KW MO w Łodzi pod sygn. 05965/II. Materiały o sygn. 05965/II nie zachowały się. Wpis na podstawie materiałów administracyjnych Departamentu III MSW (sygn. IPN BU 01232/82) oraz zapisów kartotecznych.
Tomasz Mysłek figuruje w meldunkach operacyjnych SB z Wydziału III-1 KW MO / WUSW w Łodzi przesyłanych w latach 1981-1985 do Wydziału III Departamentu III MSW w Warszawie. Meldunki te dotyczyły operacyjnej kontroli środowiska akademickiego w Łodzi (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka). IPN BU 01232/82 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 13).
Tomasz Mysłek figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w doniesieniach tajnego współpracownika SB o pseud. „Piotr” (nr rej. 45093). Teczka pracy tajnego współpracownika pseud. „Piotr” (studenta UŁ) była prowadzona w latach 1981-1984 przez SB z Wydziału III i Wydz. III-1 KW MO w Łodzi. IPN Ld 0040/1037 t. 2 (45174/I).
Tomasz Mysłek figuruje wraz z kilkunastoma innymi osobami w doniesieniach tajnego współpracownika SB o pseud. „Beta” (nr rej. 46333 / 1982 ). Teczka pracy tajnego współpracownika pseud. „Beta” (studentki UŁ) była prowadzona w latach 1982-1984 przez SB z Wydziału III-1 KW MO w Łodzi. IPN Ld 0040/1534 t. 2 (45960/I).
.