Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna
Nazwisko: Pikuła
Nazwisko rodowe: Tor
Miejsce urodzenia: Świdy
Data urodzenia: 18-03-1949
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy działalności wydawniczej i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Akta o sygn. II/1196 nie zachowały się; zapisy ewidencyjno-kartoteczne
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dotyczy drukowania i kolportażu nielegalnego pisma "Roztocze". IPN Lu-077/901 (II/2503)
Akta kontrolne śledztwa Podejrzana o redagowanie i kolportaż nielegalnego pisma "Roztocze". Aresztowana dn. 11.04.1984 r. Dn. 28.07.1984 r. sprawę umorzono na mocy amnestii. Akta o sygn. III/160 zostały zniszczone; zapisy ewidencyjno-kartoteczne
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanej. IPN Lu-23/320
.