Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Józef
Nazwisko: Urbański
Miejsce urodzenia: Bąk
Data urodzenia: 12-04-1948
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO krypt. „Klan”, 24.08.1982 r. przemianowanej na „Związek”, dot. „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. IPN Gd 003/166, t. 13, k. 193; t. 14, k. 36-37; t. 23, k. 251; t. 25, k. 2 (IV-185)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola operacyjna Romana Urbańskiego w ramach KE, 10.05.1984 r. przekwalifikowanego na SOS, dot. aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność” na terenie PKP Tczew. Akta złożono w archiwum z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiałów o sygn. II-18045 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta operacyjne Akta operacyjne do działań krypt. „Gotowość” dot. przygotowania i przeprowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność”. Materiały sygn.911/19, t.9, poz. 20 zniszczono 24.08.1989. Wpis na podst.zapisów kart.-ewid.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981 r. – 09.12.1982 r. w Zakładzie Karnym w Strzebielinku z powodu działalności w NSZZ „Solidarność”. Zachowały się również meldunki dzienne Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk z lat 1982 - 1983 dot. osób internowanych. IPN Gd 159/456 (3/81), IPN Gd 0046/365, t. 4 (918/4)
.