Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Andrzej
Nazwisko: Gospodarek
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 30-10-1943
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany od 8.10.1985 w ramach SOS "Gospodarz" nr 9356. Następnie przerejestrowany do SOR "Struktura" nr 6428 prowadzonej od 6.08.1982 na "wrogą działalność" w środowisku Huty im. B. Bieruta w Częstochowie. Sprawa do 2.08.1983 prowadzona była jako SOS. Materiały o sygn. 1224/II zniszczono 17.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa rejestrowana 26.04.1982 r. jako SOS, następnie prowadzona jako SOR. Sprawa dot. kolportowania nielegalnych wydawnictw - podziemnego czasopisma "CDN" wydawanego w Częstochowie. Po zakończeniu sprawy materiały zostały dołączone do SOR "Struktura". Materiały o sygn. 1224/II zniszczono 17.01.1990 r. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolno-śledcze Działacz nielegalnego związku Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność”, kolportował nielegalne wydawnictwo „CDN” nawołujące do „zbiorowych naruszeń porządku publicznego”. Aresztowany w dn. 19.04.1983 r. decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie (sygn. II Ds. 5/83). Decyzją Sądu Rejonowego w Częstochowie (sygn. III K 1026/83) w dn. 26.07.1983 r. sprawę umorzono na mocy amnestii, a oskarżonego zwolniono z aresztu. IPN Ka 09/112a (120/III) t. 1-7
Akta penitencjarne Od marca do 17 kwietnia 1983 r. brał udział w nielegalnym związku Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność”, kolportował biuletyny informacyjne „CDN” . Decyzją Sądu Rejonowego w Częstochowie (sygn. III K 1026/83) sprawę umorzono na mocy amnestii, a oskarżonego zwolniono z aresztu. IPN Ka 111/48 (23/23)
.