Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy Andrzej
Nazwisko: Szmajdziński
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 09-04-1952
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Członek ZMS od 1968 r. Podczas studiów przewodniczący Rady Uczelnianej SZSP na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, następnie członek Zarządu Głównego SZSP. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicowej FSZMP Wrocław-Krzyki. W PZPR od 1973 r., członek egzekutywy KU Akademii Ekonomicznej, w 1975 r. delegat na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo Wyborczą PZPR. Od 1975 r. pracownik Rady Wojewódzkiej FSZMP we Wrocławiu. Działacz ZSMP we Wrocławiu: od 1976 r. kierownik Komisji Propagandy i Kultury Zarządu Wojewódzkiego, od 1977 r. wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego. Od lutego 1981 r. sekretarz, a od 2.09.1984 do 26.04.1989 r. przewodniczący Zarządu Głównego ZSMP.
Źródło: T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 316, "Sztandar Młodych", nr 174 (10385), 3.09.1984 r.
PplWa 151/08/3 zarządzenie z dnia 09.10.2008 dotyczące Jerzego Andrzeja Szmajdzińskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek KC Warszawa PZPR 02-07-1986 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne, I sekretarze Komitetów wojewódzkich PZPR 1981–1986, opr. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s. 73
Kierownik Wydział Pracy Partyjnej KC Warszawa PZPR 29-08-1989 29-01-1990 K. Persak, s. 128