Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Krzysztof
Nazwisko: Robak
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 24-03-1960
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany do sprawy nr GO 2834 "Przemycanie antysocjalistycznych treści i poglądów w publicystyce i wydawnictwach." Mat. o sygn. 290/II wybrakowano w styczniu 1990 r. Wpis na podst. inform. kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Od 1979 r. zaangażowany w nielegalnej działalności – Ruch Młodej Polski, w czasie studiów w Poznaniu współtwórca „Pro Patria”. Sprawa przekształcona na kwestionariusz ewidencyjny dnia 07.08.1981 r. Przekazany do Wydz. III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Mat. o sygn. 749/II wybrakowano w styczniu 1990 r. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Akta dot. rozpracowywania organizacji Związek Akademicki „Pro Patria” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („nielegalne wydawanie komunikatów, biuletynów, deklaracji i oświadczeń politycznych”). IPN Po 08/1474 (11379/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na poznańskie środowisko studenckie z powodu „wykorzystywania organizacji społeczno-politycznych, instytucji, związków, stowarzyszeń do prowadzenia negatywnej działalności politycznej.” IPN Po 08/1272 (10953/II) t. 1-4
Akta internowanego Akta dot. pobytu podczas internowania w Zakładzie Karnym w Gębarzewie. IPN Po 88/215
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Przekazany z Wydz. III WUSW w Poznaniu. Od 1979 r. zaangażowany w nielegalnej działalności – Ruch Młodej Polski, w czasie studiów w Poznaniu współtwórca „Pro Patria”. Mat. o sygn. 749/II wybrakowano w styczniu 1990 r. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Wydz. III KWMO Poznań - zastrzeżono wyjazd do wszystkich krajów świata do dnia 19.02.1980 r. („wroga postawa polityczna”). Zapis na podstawie informacji kartotecznych.
.