Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Antoni
Nazwisko: Jedwabny
Miejsce urodzenia: Brodnica
Data urodzenia: 13-04-1936
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Urszula


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. kolportażu ulotek. Materiały o sygn. 15521/II wybrakowano, wpis na podst. zapisów kart.- ewid.
Akta kontrolne- śledztwa R. Jedwabny od września do dn. 13 grudnia 1983 r. kolportował w Szczecinie "nielegalne czasopisma NSZZ <Solidarność>, zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom politycznym PRL", za co został aresztowany. Dn. 1 sierpnia 1984 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie umorzył postępowanie wobec w/w na zasadzie przepisów o amnestii. IPN Sz 0013/380 (14743/III)
.