Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Chwalewski
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 22-06-1939
Imię ojca: Marian
Imię matki: Michalina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta dochodzeniowo-śledcze Występuje w "notatce służbowej" jako osoba organizująca grupę konspiracyjną na terenie Pabianic. IPN Ld pf 15/294 (1369/III)
Akta dochodzeniowo-śledcze Materiały dotyczą rozpowszechniania fałszywych wiadomości mających wyrządzać poważną szkodę władzą PRL. IPN Ld pf 15/436 (1513/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w materiałach ze względu na kontakty z "figurantem" sprawy "Technik". IPN Ld 047/403 (05924/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawozdaniach dotyczących inicjatyw politycznych opozycji antykomunistycznej wobec władz PRL. IPN Ld 047/413 (05963/2)
Akta sądowe Sprawa przeciwko M. Chwalewskiemu z powodu "publicznego wyszydzania i poniżania organów władzy państwowej dnia 22 listopada 1973 r. w Pabianicach". IPN Ld 54/1(KP 125/75)
Teczka Pracy TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące M. Chwalewskiego. IPN Ld 0037/517 (740/I)
Teczka Pracy TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące M. Chwalewskiego. IPN Ld 0040/558 (44075/I)
Teczka Pracy TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące M. Chwalewskiego. IPN Ld 0082/1 (38604/I)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu Z-1105/78 Materiałów o sygn. EALD 6278 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] "Figurant" zarejestrowany 17.09.1977 r. z powodu antysocjalistycznej działalności politycznej oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw w kraju. Dnia 12.09.1978 r. KE przekwalifikowano na SOR. IPN Ld 047/497 (06261/II)
Akta internowania Internowany z powodu działalności w ROPCiO i kolportaż nielegalnych wydawnictw. IPN Ld pf 86/21 (1360/III)
Akta dochodzeniowo-śledcze Dnia 28.11.1973 r. rozpoczęto postępowanie przygotowawcze w stosunku do M. Chwalewskiego z powodu "wysyłania paszkwili do RWE". Dnia 23.05.1974 r. sprawę umorzono. IPN Ld 91/225 (IV KOW 208/74, 1098-III-N-zniszczono)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany ze względu na fakt propagowania wrogich poglądów oraz działalność skierowaną przeciwko "linii politycznej partii". Mat. o sygn. 04465/II zniszczono prot. 1002/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-05.01.1982 w ZK Sieradz, 06.01.1982-01.08.1982 ZK Łowicz, 02.08.1982-13.12.1982 ZK Kwidzyn. Akta zawierają korespondencje dotyczącą M. Chwalewskiego. IPN Po 161/1 poz. 999, IPN Gd 162/380, 312/12/82, IPN Ld 24/235 (710)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Podejrzany o działalność antysocjalistyczną. Mat. o sygn. 04465/II zniszczono prot. 1002/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka Pracy TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące M. Chwalewskiego. IPN Ld 0081/51 (45264/I)
Teczka Pracy TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące M. Chwalewskiego. IPN Ld 0040/2784 (45233/I), IPN Ld 0082/48
Teczka Pracy TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące M. Chwalewskiego. IPN Ld 0040/2776 (43807/I)
Teczka Personalna kTW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące M. Chwalewskiego. IPN Ld 0040/290 (43454/I)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR] Występuje jako działacz Łódzkiego Komitetu Obrony Więzionych za przekonania funkcjonującego w ramach struktur KPN. IPN Ld 084/6 (7867/II)
Akta dochodzeniowo-śledcze Protokół przesłuchania M. Chwalewskiego i innych w związku z działalnością w redakcji pisma "Solidarność z Gdańskiem". IPN Ld pf 15/195 (1270/III-N)
Akta administracyjne Meldunki operacyjne w systemie ESEZO za rok 1981 i 1983 dot. prób dotarcia do pracowników działu budowy maszyn zakładu "Polam" przez M. Chwalewskiego jako działacza KOR-u i kolportowania ulotek na terenie Pabianic w ramach "Solidarności Walczącej". IPN Ld pf 88/1 (2889/XA)
Akta dochodzeniowo-śledcze Wniosek o prewencyjne zatrzymanie M. Chwalewskiego, za udział w działaniach podziemnych struktur "Solidarności" oraz Straży Kościelnej przy okazji zabezpieczania łodzkiego etapu pielgrzymki Jana Pawła II. Protokoły rozprawy sądowej, sentencja oraz uzasadnienie wyroku przeciwko M. Chwalewskiemu. IPN Ld pf 15/439 (1516/III)
Akta operacyjne Plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej oraz informacja z wręczenia delegacji MCK przebywającej w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu w dniach 12-13.03.1982 listy osób, które za pomoc internowanym zostały zwolnione z pracy. IPN Ld pf 86/14 (1345/II)
Akta administracyjne Meldunek polityczno-operacyjny (za okres 01.03-30.04.1985) dotyczący umieszczania przez M. Chwalewskiego tablicy poświęconej J. Piłsudskiemu oraz spotkania środowisk byłych więźniów politycznych. W kolejnym meldunku występuje jako inicjator listu adresowanego do "Amnesty International". IPN Ld pf 13/440 (2921/XA)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w meldunku jako osoba utrzymująca kontakty z innym "figurantem" sprawy "Redaktor". IPN Ld 047/401 (05907/2)
Teczka Pracy TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące M. Chwalewskiego. IPN Ld 0082/65 (45766/I)
.