Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Bolesław
Nazwisko: Aniołczyk
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 05-07-1946
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dotyczy FTiAT "Elta". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W związku z prowadzeniem działalności w NSZZ "Solidarność" FTiAT "Elta" Łódź. Mat. o sygn. 06558/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa prowadzona przeciwko NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 19, 21, 23, 27 (IV-185).
Akta administracyjne Plan rozmowy profilaktyczno- ostrzegawczej z Aleksandrem Aniołczykiem. IPN Ld pf 86/14 t. 1 (1345/III).
Akta internowania Internowany w okresie 13.12.1981-16.10.1982 za działalność w NSZZ "Solidarność". IPN Ld pf 86/21 t. 1 (1360/III), IPN Po 161/1.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-16.10.1982 za działalność w NSZZ "Solidarność". Wykazy, listy, karty ewidencyjne internowanych. IPN Gd 162/178 (177/10/82).
Akta administracyjne Meldunki operacyjne dot. Aleksandra Aniołczyka. IPN Ld pf 88/2 t.1 (2890/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA).
Akta dochodzeniowo-śledcze Dot. zatrzymania Aleksandra Aniołczyka w związku z prowadzeniem działalności opozycyjnej. IPN Ld pf 15/397 t. 1 (1479/III).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W związku z prowadzeniem działalności w NSZZ "Solidarność" FTiAT "Elta" Łódź. Mat. o sygn. 06558/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka kTW W teczce personalnej znajdują się doniesienia dot. Aleksandra Aniołczyka. IPN Ld 0040/375 (43624/I).
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. Aleksandra Aniołczyka. IPN Ld 0082/65 t. 3 (45766/I).
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. Aleksandra Aniołczyka. IPN Ld 0040/1506 (45929/I).
.