Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Nowicki
Miejsce urodzenia: Będzin
Data urodzenia: 18-06-1953
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Penitencjarne Karta depozytowa internowanego IPN Ka 42/554 (17/82)
Akta Internowanego Akta internowanego, internowany po otrzymaniu wyroku w zawieszeniu w dniach 25.10.1982-11.12.1982 IPN ka 043/634 (II-39679)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy "wrogiej działalności" w środowisku pracowników kombinatu metalurgicznego "Huta Katowice". IPN Ka 048/1690 (II-41629)
Akta kontrolno-śledcze Akta w sprawie kolportażu na terenie "Huty Katowice" nielegalnego wydawnictwa "Biuletyn Informacyjny Huty Katowice - wydanie okupacyjne". IPN Ka 029/590 (III-9175)
Akta kontrolno-śledcze Akta w sprawie rozpowszechniania ulotek i biuletynów antypaństwowych na terenie "Huty Katowice". IPN Ka 029/785 (III-9429)
Akta Penitencjarne Akta internowanego, internowany w Ośrodku Odosobnienia Zabrze-Zaborze w dniach 04.11.1982-07.12.1982. Następnie przewieziony do aresztu KWMO w Katowicach. IPN Ka 43/796 (17/82)
Akta Penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego za "przechowywanie w celu rozpowszechnienia druków zawierających nieprawdziwe informacje o sytuacji gosp.-polit., mogących wyrządzić poważną krzywdę interesom PRL". IPN Ka 34/223 (21/84)
.