Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Berliński
Miejsce urodzenia: Bielice
Data urodzenia: 17-09-1950
Imię ojca: Szczepan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR] Dot. utworzenia w lutym 1982 r. na terenie miasta Konin nielegalnej grupy byłych działaczy NSZZ „Solidarność” zajmujących się produkcją i kolportażem biuletynów zakładowych - „Azyl Wojenny” i „Opornik”. Dnia 29.07.1982 r. SOS przerejestrowano w SOR. Dnia 04.11.1982 r. Berlińskiego Henryka dorejestorowano do SOR. Od 27.10.1982 r. areszt. Od 11.01.1983 r. dozór MO. IPN Po 035/700 (785/II), IPN Po 193/273
Akta kontrolno-śledcze „Kolportaż ulotek o treści mogącej wywołać niepokój publiczny – »Azyl wojenny« i »Opornik«”. Prokuratura zarejestrowała sprawę pod nr.: Pl Śl II 116/82, Sąd pod nr.: S.lot.W. 46/83. Sprawę umorzono 28.04.1983 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR] Dot. nielegalnej działalności byłych członków Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Koninie. IPN Po 035/1284/2 (1435/II)
.