Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hilary Mikołaj
Nazwisko: Pirtynis
Miejsce urodzenia: Węgorzewo
Data urodzenia: 06-12-1953
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania prowadzonej przez Wydział V KWMO/WUSW w Elblągu. Materiały złożono do archiwum do nr II-908. Materiałów o sygn. 908/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Elblągu pod nadzorem Prokuratury Garnizonowej w Elblągu (PgŚl-II 28/82) w sprawie rozpowszechniania na terenie Elbląga ulotek antypaństwowych oraz wydawnictw „Goniec Wojenny” i Opornik Elbląski”. 11.01.1983 wydano postanowienie o przeszukaniu mieszkania Hilarego Pirtynisa. Zostało ono przeprowadzone 13.01.1983, a H. Pirtynisa zatrzymano. 14.01.1983 prokurator wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w/w, który osadzony został w Zakładzie Karnym w Elblągu. Śledztwo zostało umorzone na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983. Dowody rzeczowe zebrane w sprawie zniszczono na mocy decyzji Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni 12.10.1985. IPN GD 0011/85 T.1-3 (III-146)
Akta sądowe Akta sprawy karnej prowadzonej przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” oskarżonym o kolportaż ulotek i wydawnictw bezdebitowych na terenie Elbląga. H. Pirtynisa oskarżono o to, że: „w okresie od kwietnia do grudnia 1982 w Elblągu działając wspólnie z innymi osobami, wbrew zakazowi obowiązującemu w okresie stanu wojennego kontynuował działalność w ramach Związku Zawodowego NSZZ »Solidarność«, polegającą na przechowywaniu i kolportowaniu różnego rodzaju ulotek zawierających fałszywe wiadomości o postępowaniu władz państwowych w okresie stanu wojennego oraz nawołujących do organizowania akcji protestacyjnych, co w konsekwencji mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Tymczasowo aresztowany, osadzony w Zakładzie Karnym w Elblągu. Zwolniony 26.07.1983. Na podstawie wniosku Prokuratury Garnizonowej w Elblągu z 9.08.1983, postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej z 16.08.1983 śledztwo zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii. IPN Gd 253/9530-9538 (3158/91/3954-3962)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego prowadzonego przez Wydział V WUSW w Elblągu. Materiały złożono do archiwum do nr II-1006. Materiałów o sygn. 1006/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.